ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ένα μεγάλο έργο της ΕΥΔΑΠ, που στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων στην Ανατολική Αττική και την αξιοποίηση του παραγόμενου ανακυκλωμένου νερού για τη διασφάλιση του μέγιστου οφέλους για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ένα μεγάλο έργο της ΕΥΔΑΠ, που στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων στην Ανατολική Αττική και την αξιοποίηση του παραγόμενου ανακυκλωμένου νερού για τη διασφάλιση του μέγιστου οφέλους για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Εφαρμόζοντας τεχνολογία αιχμής και υψηλή τεχνογνωσία, τα έργα στην Ανατολική Αττική θα διασφαλίσουν την αειφορία του νερού, την αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και την προστασία της υγείας περισσότερων από 400.000 κατοίκων.

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

vision

Εφαρμόζοντας τεχνολογία αιχμής και υψηλή τεχνογνωσία, τα έργα στην Ανατολική Αττική θα διασφαλίσουν την αειφορία του νερού, την αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και την προστασία της υγείας περισσότερων από 400.000 κατοίκων.

ΕΡΓΑ

Εξελιξη εργων

Το 2023 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Ο σχεδιασμός κατασκευής και λειτουργίας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης λυμάτων περιλαμβάνει έργα στις περιοχές των Δήμων Μαραθώνος, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σπατών-Αρτέμιδας, Σαρωνικού και Κρωπίας.

Μάθετε Περισσότερα
Εξέλιξη έργων
ΔΙΚΤΥΟ

Κατασκευάζεται το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας
ΔΙΚΤΥΟ

Υπογράφηκε στις 15.07.2021 η σύμβαση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Γέρακα, Παλλήνης και Ανθούσας ενώ το Σεπτέμβριο 2021 ξεκινούν οι εργασίες
ΚΕΛ

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του ΚΕΛ Σπάτων – Αρτέμιδας, Ραφήνας – Πικερμίου
ΔΙΚΤΥΟ

Υπογράφηκε στις 21.07.2021 η σύμβαση κατασκευής των δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες
ΔΙΚΤΥΟ

Κατασκευάζεται το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας
ΚΕΛ

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του ΚΕΛ Σπάτων – Αρτέμιδας, Ραφήνας – Πικερμίου
ΔΙΚΤΥΟ

Υπογράφηκε στις 15.07.2021 η σύμβαση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Γέρακα, Παλλήνης και Ανθούσας ενώ το Σεπτέμβριο 2021 ξεκινούν οι εργασίες
ΔΙΚΤΥΟ

Υπογράφηκε στις 21.07.2021 η σύμβαση κατασκευής των δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες

ΕΡΓΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΩΝ

Το 2020 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Ο σχεδιασμός κατασκευής και λειτουργίας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης λυμάτων περιλαμβάνει έργα στις περιοχές των Δήμων Ραφήνας -Πικερμίου, Σπατών – Αρτέμιδας, Μαραθώνα, Παλλήνης, Παιανίας, Σαρωνικού και Κρωπίας.

Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΚΤΥΟ

Κατασκευάζεται το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας
ΔΙΚΤΥΟ

Υπογράφηκε στις 15.07.2021 η σύμβαση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Γέρακα, Παλλήνης και Ανθούσας ενώ το Σεπτέμβριο 2021 ξεκινούν οι εργασίες
ΚΕΛ

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του ΚΕΛ Σπάτων – Αρτέμιδας, Ραφήνας – Πικερμίου
ΔΙΚΤΥΟ

Υπογράφηκε στις 21.07.2021 η σύμβαση κατασκευής των δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες
ΔΙΚΤΥΟ

Κατασκευάζεται το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας
ΚΕΛ

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του ΚΕΛ Σπάτων – Αρτέμιδας, Ραφήνας – Πικερμίου
ΔΙΚΤΥΟ

Υπογράφηκε στις 15.07.2021 η σύμβαση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Γέρακα, Παλλήνης και Ανθούσας ενώ το Σεπτέμβριο 2021 ξεκινούν οι εργασίες
ΔΙΚΤΥΟ

Υπογράφηκε στις 21.07.2021 η σύμβαση κατασκευής των δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

αξια στo
περιβαλλον

Αναβαθμίζεται το θαλάσσιο περιβάλλον, εμπλουτίζεται και εξυγιαίνεται ο υπόγειος υδροφορέας και εξοικονομείται σημαντική ποσότητα του πολύτιμου πόρου του νερού.

αξια στην
κοινωνια

Ενισχύεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και προστατεύεται η δημόσια υγεία. Παράλληλα, αυξάνεται η αξία της γης ενώ απαλείφεται το κόστος εκκένωσης των βόθρων.

κινητρα στους
αγροτες

Δίνεται η δυνατότητα απεριόριστης άρδευσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων μέσω της επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου, καθαρού νερού.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

αξια στο
περιβαλλον

Αναβαθμίζεται το θαλάσσιο περιβάλλον, εμπλουτίζεται και εξυγιαίνεται ο υπόγειος υδροφορέας και εξοικονομείται σημαντική ποσότητα του πολύτιμου πόρου του νερού.

αξια στην
κοινωνια

Ενισχύεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και προστατεύεται η δημόσια υγεία. Παράλληλα, αυξάνεται η αξία της γης ενώ απαλείφεται το κόστος εκκένωσης των βόθρων.

κινητρα στους
αγροτες

Δίνεται η δυνατότητα απεριόριστης άρδευσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων μέσω της επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου, καθαρού νερού.

Το καθαρο νερο

ΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Η επαναχρησιμοποίηση του καθαρού, ανακυκλωμένου νερού θα δώσει τη δυνατότητα απεριόριστης άρδευσης των καλλιεργειών, δίνοντας τέλος στην υποβάθμιση των υπογείων υδάτων και της υφαλμύρωσης λόγω των ανεξέλεγκτων αντλήσεων από τις γεωτρήσεις.

Μάθετε Περισσότερα

Το καθαρο νερο

ΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Η επαναχρησιμοποίηση του καθαρού, ανακυκλωμένου νερού θα δώσει τη δυνατότητα απεριόριστης άρδευσης των καλλιεργειών, δίνοντας τέλος στην υποβάθμιση των υπογείων υδάτων και της υφαλμύρωσης λόγω των ανεξέλεγκτων αντλήσεων από τις γεωτρήσεις.

Μάθετε Περισσότερα

ΕΡΓΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος θα λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, στο οποίο θα υλοποιούνται προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού καθώς και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα για όλους.

Μάθετε Περισσότερα

ΕΡΓΑ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ο σχεδιασμός των έργων στην Ανατολική Αττική περιλαμβάνει έργα αποχέτευσης και κατασκευής νέων δικτύων μήκους περίπου 1250 χιλιομέτρων, από τον Μαραθώνα μέχρι την Παλλήνη κι έως τον Δήμο Σαρωνικού.

Μάθετε Περισσότερα

ΕΡΓΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος θα λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, στο οποίο θα υλοποιούνται προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού καθώς και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα για όλους.

Μάθετε Περισσότερα

ΕΡΓΑ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το Δίκτυο

Ο σχεδιασμός των έργων στην Ανατολική Αττική περιλαμβάνει έργα αποχέτευσης και κατασκευής νέων δικτύων μήκους περίπου 1250 χιλιομέτρων, από τον Μαραθώνα μέχρι την Παλλήνη κι έως τον Δήμο Σαρωνικού.

Μάθετε Περισσότερα

ΕΡΓΑ

Κεντρα Επεξεργασιας Λυματων (ΚΕΛ)

Τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) που πρόκειται να κατασκευαστούν έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής και με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μάθετε Περισσότερα
ΚΕΛ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΛ ΩΡΩΠΟΥ ΚΕΛ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ ΚΕΛ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΔΑΠ ΚΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΕΛ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΕΡΓΑ

Κεντρα Επεξεργασιας Λυματων (ΚΕΛ)

ΚΕΛ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΛ ΩΡΩΠΟΥ ΚΕΛ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ ΚΕΛ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΔΑΠ ΚΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΕΛ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) που πρόκειται να κατασκευαστούν έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής και με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μάθετε Περισσότερα