ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος θα λειτουργεί, ως αναπόσπαστο τμήμα του, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης με έκταση περίπου 23 στρέμματα.

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού του στοχεύει στην αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντάς το ως τοπόσημο στην περιοχή.

Στο Κέντρο θα υλοποιούνται προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού, δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα καθώς και περιβαλλοντικές δράσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος θα λειτουργεί, ως αναπόσπαστο τμήμα του, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης με έκταση περίπου 23 στρέμματα.

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού του στοχεύει στην αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντάς το ως τοπόσημο στην περιοχή.

Στο Κέντρο θα υλοποιούνται προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού, δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα καθώς και περιβαλλοντικές δράσεις.

ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Σκοπός του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης είναι να δημιουργηθεί ένα Πρότυπο Κέντρο, πόλος έλξης όλων των ηλικιακών ομάδων της περιοχής και όχι μόνο.

Ο χώρος θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη προσπέλαση σε όλους τους χώρους, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα ατόμων που κινούνται με αμαξίδιο.

Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει χώρους υπαίθριας εκτόνωσης και αναψυχής, διαδρομές διαδραστικού περιπάτου, στέγαστρα, καθιστικά, ζώνες πρασίνου υψηλής και χαμηλής φύτευσης έτσι ώστε η συνολική εικόνα του υπαίθριου χώρου να παραπέμπει σε ένα μεγάλο πάρκο «πνεύμονα» περιπάτου και εκπαιδευτικών δράσεων, απόλυτα ενταγμένο στο φυσικό τοπίο.

ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Σκοπός του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης είναι να δημιουργηθεί ένα Πρότυπο Κέντρο, πόλος έλξης όλων των ηλικιακών ομάδων της περιοχής και όχι μόνο.

Ο χώρος θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη προσπέλαση σε όλους τους χώρους, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα ατόμων που κινούνται με αμαξίδιο.

Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει χώρους υπαίθριας εκτόνωσης και αναψυχής, διαδρομές διαδραστικού περιπάτου, στέγαστρα, καθιστικά, ζώνες πρασίνου υψηλής και χαμηλής φύτευσης έτσι ώστε η συνολική εικόνα του υπαίθριου χώρου να παραπέμπει σε ένα μεγάλο πάρκο «πνεύμονα» περιπάτου και εκπαιδευτικών δράσεων, απόλυτα ενταγμένο στο φυσικό τοπίο.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ο σχεδιασμός του βασικού όγκου του κτιρίου έχει γίνει με βιοκλιματικά, αισθητικά – μορφολογικά και λειτουργικά κριτήρια, με σκοπό τη δημιουργία ενός «Πρότυπου» χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου, που θα εξασφαλίζει στους χρήστες τη θερμική άνεση και σωστές συνθήκες σκιάς και αερισμού των χώρων με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος, υπαίθριου χώρου εξασφαλίζει μεταξύ πολλών άλλων:

 • Χώρους ανθόκηπων και λαχανόκηπων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με συμμετοχή σχολείων και πολιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ – ΔΡΩ ΣΤΟΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ» με χρήση βιοστερεών – λιπάσματος και νερού από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων.
 • Υδάτινη επιφάνεια με νούφαρα με χρήση των επεξεργασμένων εκροών του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων.
 • Λίμνη με ψάρια με επαναχρησιμοποίηση του νερού από τη μονάδα του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων.
 • Φυσική θερμομόνωση μέσω φύτευσης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεγιστοποίηση της ζώνης πρασίνου.
 • Διαδρομές διαδραστικού περιπάτου με καθιστικά και σκίαση με βιοκλιματικά στέγαστρα για σκίαση και δροσιά κατά την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Ζώνες πρασίνου με γνώμονα τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ο σχεδιασμός του βασικού όγκου του κτιρίου έχει γίνει με βιοκλιματικά, αισθητικά – μορφολογικά και λειτουργικά κριτήρια, με σκοπό τη δημιουργία ενός «Πρότυπου» χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου, που θα εξασφαλίζει στους χρήστες τη θερμική άνεση και σωστές συνθήκες σκιάς και αερισμού των χώρων με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος, υπαίθριου χώρου εξασφαλίζει μεταξύ πολλών άλλων:

 • Χώρους ανθόκηπων και λαχανόκηπων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με συμμετοχή σχολείων και πολιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ – ΔΡΩ ΣΤΟΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ» με χρήση βιοστερεών – λιπάσματος και νερού από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων.
 • Υδάτινη επιφάνεια με νούφαρα με χρήση των επεξεργασμένων εκροών του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων.
 • Λίμνη με ψάρια με επαναχρησιμοποίηση του νερού από τη μονάδα του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων.
 • Φυσική θερμομόνωση μέσω φύτευσης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεγιστοποίηση της ζώνης πρασίνου.
 • Διαδρομές διαδραστικού περιπάτου με καθιστικά και σκίαση με βιοκλιματικά στέγαστρα για σκίαση και δροσιά κατά την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Ζώνες πρασίνου με γνώμονα τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου.