ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελούν βασική υποδομή σε μία χώρα και αδιάψευστο δείγμα πολιτισμού και προόδου. Με τα νέα έργα αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική η ποιότητα ζωής και οι υγειονομικές συνθήκες στην περιοχή θα αναβαθμιστούν σημαντικά.

Το νέο δίκτυο περιλαμβάνει πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγούς και εξωτερικές διακλαδώσεις  – μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι συνδέσεις των ακινήτων με το δίκτυο – για τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων μέχρι τους τελικούς αποδέκτες, τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ).

Το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λειτουργεί με βαρύτητα, καθώς η γεωμορφολογία του εδάφους (υψομετρική διαφορά) επιτρέπει τη φυσική ροή των λυμάτων στους αγωγούς. Στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλά, είναι αναγκαίο να γίνει μηχανική ανύψωση των λυμάτων σε υψηλότερα σημεία από τα οποία θα μπορούν να μεταφερθούν με βαρύτητα στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αντλιοστάσια και αγωγοί υπό πίεση (καταθλιπτικοί αγωγοί).

Τα αντλιοστάσια διαθέτουν:

 • Υπέργειο τμήμα, δηλαδή τον οικίσκο εξυπηρέτησης (μεγέθους 20 m2 περίπου) όπου στεγάζονται η γεννήτρια, το UPS και οι πίνακες ελέγχου.
 • Υπόγειο τμήμα, όπου βρίσκονται οι αντλίες και άλλες διατάξεις μηχανολογικές διατάξεις.

Τα αντλιοστάσια λειτουργούν με αυτόματες ηλεκτροκίνητες αντλίες και ο έλεγχος της λειτουργίας τους γίνεται μέσω συστήματος Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού.

Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των αντλιοστασίων, χρησιμοποιούνται διπλοί καταθλιπτικοί αγωγοί (100% εφεδρία) και γεννήτρια η οποία, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, τροφοδοτεί το αντλιοστάσιο με ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του.

Τα αντλιοστάσια διαθέτουν σύστημα που αποτρέπει τη δημιουργία οσμών (αποσμωτική διάταξη με φίλτρο ενεργού άνθρακα και ανεμιστήρα) καθώς και ηχομονωτικές διατάξεις.

Το Δίκτυο

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελούν βασική υποδομή σε μία χώρα και αδιάψευστο δείγμα πολιτισμού και προόδου. Με τα νέα έργα αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική η ποιότητα ζωής και οι υγειονομικές συνθήκες στην περιοχή θα αναβαθμιστούν σημαντικά.

Το νέο δίκτυο περιλαμβάνει πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγούς και εξωτερικές διακλαδώσεις  – μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι συνδέσεις των ακινήτων με το δίκτυο – για τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων μέχρι τους τελικούς αποδέκτες, τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ).

Το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λειτουργεί με βαρύτητα, καθώς η γεωμορφολογία του εδάφους (υψομετρική διαφορά) επιτρέπει τη φυσική ροή των λυμάτων στους αγωγούς. Στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλά, είναι αναγκαίο να γίνει μηχανική ανύψωση των λυμάτων σε υψηλότερα σημεία από τα οποία θα μπορούν να μεταφερθούν με βαρύτητα στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αντλιοστάσια και αγωγοί υπό πίεση (καταθλιπτικοί αγωγοί).

Τα αντλιοστάσια διαθέτουν:

 • Υπέργειο τμήμα, δηλαδή τον οικίσκο εξυπηρέτησης (μεγέθους 20 m2 περίπου) όπου στεγάζονται η γεννήτρια, το UPS και οι πίνακες ελέγχου.
 • Υπόγειο τμήμα, όπου βρίσκονται οι αντλίες και άλλες διατάξεις μηχανολογικές διατάξεις.

Τα αντλιοστάσια λειτουργούν με αυτόματες ηλεκτροκίνητες αντλίες και ο έλεγχος της λειτουργίας τους γίνεται μέσω συστήματος Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού.

Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των αντλιοστασίων, χρησιμοποιούνται διπλοί καταθλιπτικοί αγωγοί (100% εφεδρία) και γεννήτρια η οποία, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, τροφοδοτεί το αντλιοστάσιο με ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του.

Τα αντλιοστάσια διαθέτουν σύστημα που αποτρέπει τη δημιουργία οσμών (αποσμωτική διάταξη με φίλτρο ενεργού άνθρακα και ανεμιστήρα) καθώς και ηχομονωτικές διατάξεις.

Το Δίκτυο

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Τα έργα θα υλοποιηθούν από τον Ωρωπό μέχρι την Παλλήνη και τον Δήμο Σαρωνικού. Τα έργα κατασκευής του δικτύου αφορούν τους Δήμους:

 • Παλλήνης
 • Ραφήνας -Πικερμίου
 • Σπάτων-Αρτέμιδας
 • Μαραθώνα
 • Ωρωπού
 • Σαρωνικού
 • Κρωπίας
 • Παιανίας

Στην περιοχή των Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας κατασκευάζεται ήδη δίκτυο αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Τα έργα θα υλοποιηθούν από τον Ωρωπό μέχρι την Παλλήνη και τον Δήμο Σαρωνικού. Τα έργα κατασκευής του δικτύου αφορούν τους Δήμους:

 • Παλλήνης
 • Ραφήνας -Πικερμίου
 • Σπάτων-Αρτέμιδας
 • Μαραθώνα
 • Ωρωπού
 • Σαρωνικού
 • Κρωπίας
 • Παιανίας

Στην περιοχή των Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας κατασκευάζεται ήδη δίκτυο αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα, η Ανατολική Αττική δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης και στερείται ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων. Έως σήμερα, η διάθεση των λυμάτων πραγματοποιείται με τη λειτουργία σηπτικών ή απορροφητικών βόθρων, η οποία αποτελεί κύριο περιβαλλοντικό κίνδυνο και προκαλεί ευρύτερη ρύπανση στον υπόγειο υδροφορέα. Και στις δύο περιπτώσεις βόθρων, τα λύματα καταλήγουν στο υπέδαφος και ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές καταλήγουν στη θάλασσα και τις ακτές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμο περίπου 3,6 εκατομμύρια ευρώ κάθε εξάμηνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της χρήσης βόθρων και της απουσίας αποχετευτικού συστήματος. Το 90% του προστίμου αφορά στην παρούσα κατάσταση στην Ανατολική Αττική.
Με το νέο δίκτυο αποχέτευσης θα επιτευχθεί η δραστική μείωση της λειτουργίας των βόθρων, διασφαλίζοντας την αποφυγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων και προστατεύοντας άμεσα την υγεία των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής.

Παράλληλα, πέρα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής θα επωφεληθούν οικονομικά καθώς θα απαλλαγούν από το κόστος εκκένωσης των βόθρων που υπολογίζεται ότι φτάνει μέχρι και 2.000 ευρώ ετησίως.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα, η Ανατολική Αττική δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης και στερείται ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων. Έως σήμερα, η διάθεση των λυμάτων πραγματοποιείται με τη λειτουργία σηπτικών ή απορροφητικών βόθρων, η οποία αποτελεί κύριο περιβαλλοντικό κίνδυνο και προκαλεί ευρύτερη ρύπανση στον υπόγειο υδροφορέα. Και στις δύο περιπτώσεις βόθρων, τα λύματα καταλήγουν στο υπέδαφος και ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές καταλήγουν στη θάλασσα και τις ακτές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμο περίπου 3,6 εκατομμύρια ευρώ κάθε εξάμηνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της χρήσης βόθρων και της απουσίας αποχετευτικού συστήματος. Το 90% του προστίμου αφορά στην παρούσα κατάσταση στην Ανατολική Αττική.

Με το νέο δίκτυο αποχέτευσης θα επιτευχθεί η δραστική μείωση της λειτουργίας των βόθρων, διασφαλίζοντας την αποφυγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων και προστατεύοντας άμεσα την υγεία των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής.

Παράλληλα, πέρα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής θα επωφεληθούν οικονομικά καθώς θα απαλλαγούν από το κόστος εκκένωσης των βόθρων που υπολογίζεται ότι φτάνει μέχρι και 2.000 ευρώ ετησίως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

700 εκ. €

ΚΕΛ

5 ΝΕΑ ΚΕΛ

ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

1400 χλμ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

700 εκ. €

ΚΕΛ

5 ΝΕΑ ΚΕΛ

ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

1400 χλμ.