ΤΑ ΚΕΛ

ΤΑ ΚΕΛ

ΤΑ ΚΕΛ

ΝΕΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές, προστατεύοντας ουσιαστικά τους θαλάσσιους αποδέκτες μέσω της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Τα σύγχρονα ΚΕΛ αποτελούν κόσμημα και πολύτιμη ωφέλεια για τον τόπο. Περιβάλλονται από πάρκα και χώρους πρασίνου, έχουν χώρους ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε περιβαλλοντικά θέματα και κυρίως, αποδίδουν πολύτιμο, καθαρό νερό, ενισχύοντας την καλλιεργητική αλλά και καλλωπιστική φροντίδα της ευρύτερης περιοχής τους.

Τα νέα ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής στοχεύοντας στην επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, μετά την επεξεργασία του, για αστική και περιαστική χρήση και αρδευτικούς σκοπούς, μειώνοντας ταυτόχρονα και το ενεργειακό αποτύπωμα των έργων.

ΝΕΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές, προστατεύοντας ουσιαστικά τους θαλάσσιους αποδέκτες μέσω της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Τα σύγχρονα ΚΕΛ αποτελούν κόσμημα και πολύτιμη ωφέλεια για τον τόπο. Περιβάλλονται από πάρκα και χώρους πρασίνου, έχουν χώρους ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε περιβαλλοντικά θέματα και κυρίως, αποδίδουν πολύτιμο, καθαρό νερό, ενισχύοντας την καλλιεργητική αλλά και καλλωπιστική φροντίδα της ευρύτερης περιοχής τους.

Τα νέα ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής στοχεύοντας στην επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, μετά την επεξεργασία του, για αστική και περιαστική χρήση και αρδευτικούς σκοπούς, μειώνοντας ταυτόχρονα και το ενεργειακό αποτύπωμα των έργων.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΛ

Τα νέα ΚΕΛ, σύμφωνα με την περιοχή την οποία θα εξυπηρετήσουν, είναι τα:

  • ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας
  • ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος
  • ΚΕΛ Μαραθώνα
  • ΚΕΛ Καλάμου-Αγίων Αποστόλων
  • ΚΕΛ Ωρωπού
ΚΕΛ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΛ ΩΡΩΠΟΥ ΚΕΛ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ ΚΕΛ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΔΑΠ ΚΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΕΛ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΛ

Τα νέα ΚΕΛ, σύμφωνα με την περιοχή την οποία θα εξυπηρετήσουν, είναι τα:

  • ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας
  • ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος
  • ΚΕΛ Μαραθώνα
  • ΚΕΛ Καλάμου-Αγίων Αποστόλων
  • ΚΕΛ Ωρωπού
ΚΕΛ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΛ ΩΡΩΠΟΥ ΚΕΛ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ ΚΕΛ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΔΑΠ ΚΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΕΛ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο σχεδιασμός κατασκευής και λειτουργίας των νέων ΚΕΛ προβλέπει τη χρήση τριτοβάθμιας επεξεργασίας, στην αιχμή της τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα και παράλληλα εξασφαλίζοντας την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών. Η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων τεχνολογιών επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ εφαρμόζεται επί δεκαετίες σε χώρες της Ευρώπης και διεθνώς.

Το ανακυκλωμένο νερό που θα προκύπτει με βάση το νέο σχεδιασμό, θα διοχετεύεται εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες του κάμπου των Μεσογείων.
Οι ποσότητες ανακτημένου νερού που θα προκύπτουν από την επεξεργασία στα ΚΕΛ και δεν θα επαναχρησιμοποιούνται (π.χ. το χειμώνα που δεν γίνεται άρδευση) θα καταλήγουν με υποθαλάσσιο αγωγό στη θάλασσα, σε μεγάλη απόσταση από την ακτή.

ΚΕΛ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο σχεδιασμός κατασκευής και λειτουργίας των νέων ΚΕΛ προβλέπει τη χρήση τριτοβάθμιας επεξεργασίας, στην αιχμή της τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα και παράλληλα εξασφαλίζοντας την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών. Η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων τεχνολογιών επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ εφαρμόζεται επί δεκαετίες σε χώρες της Ευρώπης και διεθνώς.

Το ανακυκλωμένο νερό που θα προκύπτει με βάση το νέο σχεδιασμό, θα διοχετεύεται εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες του κάμπου των Μεσογείων.
Οι ποσότητες ανακτημένου νερού που θα προκύπτουν από την επεξεργασία στα ΚΕΛ και δεν θα επαναχρησιμοποιούνται (π.χ. το χειμώνα που δεν γίνεται άρδευση) θα καταλήγουν με υποθαλάσσιο αγωγό στη θάλασσα, σε μεγάλη απόσταση από την ακτή.

ΚΕΛ