Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Ντραφίου του Δήμου  Ραφήνας – Πικερμίου ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων  με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των παρακάτω οδών και τμημάτων οδών-λεωφόρων να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα  έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

Οδοί:

 • Φιλικής Εταιρείας
 • Αδαμάντιου Κοραή (πλην συμβολής με Φιλικής Εταιρείας)
 • Γεωργάκη Ολυμπίου
 • Γρανικού
 • Σκουφά
 • Εμπεδοκλέους
 • Ευκλείδου
 • Ζήνωνος
 • Ηρακλείτου
 • Θαλή
 • Θρασυβούλου
 • Λογοθέτη
 • Μαραθώνος (Ντράφι)
 • Περσέως
 • Πιττακού
 • Πολυζωίδη
 • Ανώνυμος (κάθετη στη λεωφόρο Αχαιών στη διασταύρωση με Αδαμάντιου Κοραή)

Τμήματα οδών:

 • Αύρας από Λογοθέτη έως Αχαιών
 • Γρηγορίου Ε’ από Αδαμάντιου Κοραή έως Σκουφά
 • Τσακάλωφ από Σκουφά έως Κοραή
 • Σόλωνος από Ηρακλείτου έως Αθηναϊκής Δημοκρατίας
 • Αρχιμήδους από Ευκλείδου έως Λεοντίου
 • Λεοντίου από Αρχιμήδους έως Θεσσαλών
 • Θεσπιέων από Θερμοπυλών έως Δωριέων

Λεωφόροι:

Δωριέων από Αχαιών έως Θρασυβούλου (στο τμήμα της Δωριέων από Θερμοπυλών έως Αχαιών θα κατασκευαστεί δίκτυο και από τις δύο πλευρές αυτής).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης  από:

 • Το Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://rafina-pikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 17.11.2023 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.  Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας – Πικερμίου – Σπάτων – Αρτέμιδας.  Η σύνδεση κατά παράβαση της ως άνω πρόβλεψης θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων στα έργα, συνιστά πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης η οποία ενέχει ποινικές κυρώσεις και επισύρει αποζημιωτικές ευθύνες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Ντραφίου του Δήμου  Ραφήνας – Πικερμίου ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων  με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των παρακάτω οδών και τμημάτων οδών-λεωφόρων να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα  έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

Οδοί:

 • Φιλικής Εταιρείας
 • Αδαμάντιου Κοραή (πλην συμβολής με Φιλικής Εταιρείας)
 • Γεωργάκη Ολυμπίου
 • Γρανικού
 • Σκουφά
 • Εμπεδοκλέους
 • Ευκλείδου
 • Ζήνωνος
 • Ηρακλείτου
 • Θαλή
 • Θρασυβούλου
 • Λογοθέτη
 • Μαραθώνος (Ντράφι)
 • Περσέως
 • Πιττακού
 • Πολυζωίδη
 • Ανώνυμος (κάθετη στη λεωφόρο Αχαιών στη διασταύρωση με Αδαμάντιου Κοραή)

Τμήματα οδών:

 • Αύρας από Λογοθέτη έως Αχαιών
 • Γρηγορίου Ε’ από Αδαμάντιου Κοραή έως Σκουφά
 • Τσακάλωφ από Σκουφά έως Κοραή
 • Σόλωνος από Ηρακλείτου έως Αθηναϊκής Δημοκρατίας
 • Αρχιμήδους από Ευκλείδου έως Λεοντίου
 • Λεοντίου από Αρχιμήδους έως Θεσσαλών
 • Θεσπιέων από Θερμοπυλών έως Δωριέων

Λεωφόροι:

Δωριέων από Αχαιών έως Θρασυβούλου (στο τμήμα της Δωριέων από Θερμοπυλών έως Αχαιών θα κατασκευαστεί δίκτυο και από τις δύο πλευρές αυτής).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης  από:

 • Το Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://rafina-pikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 17.11.2023 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.  Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας – Πικερμίου – Σπάτων – Αρτέμιδας.  Η σύνδεση κατά παράβαση της ως άνω πρόβλεψης θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων στα έργα, συνιστά πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης η οποία ενέχει ποινικές κυρώσεις και επισύρει αποζημιωτικές ευθύνες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ