Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Διώνης του Δήμου  Ραφήνας – Πικερμίου ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων  με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των παρακάτω οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα  έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

 • Οδός Πίνδου, τμήμα από την οδό Κεφαλληνίας έως την οδό Κερκύρας.
 • Οδός Κεφαλληνίας, τμήμα από την οδό Πίνδου-Ταϋγέτου έως τη στροφή της ομώνυμης κάθετης οδού (Κεφαλληνίας).
 • Επτανήσου, τμήμα από την οδό Κεφαλληνίας έως την οδό Ταϋγέτου.
 • Ταϋγέτου.
 • Κονίτσης.
 • Ιωάννου Αλβανού, τμήμα από την οδό Πίνδου έως τον χωματόδρομο.
 • Ιωαννίνων, τμήμα από την οδό Ηπείρου έως την οδό Λυκαίου.
 • Μετσόβου, τμήμα από την οδό Ηπείρου έως την οδό Φλώρινας.
 • Καστοριάς, τμήμα από την οδό Γρεβενών έως 30m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Λυκαίου.
 • Γρεβενών, τμήμα από την οδό Ηπείρου έως την οδό Κοζάνης.
 • Κοζάνης-Μεγάλου Αλεξάνδρου, τμήμα από την οδό Γρεβενών έως την οδό Ολύνθου.
 • Βεροίας, τμήμα από την οδό Μακεδονίας έως 60m στην προέκταση της οδού Φλωρίνης.
 • Κιλκίς, τμήμα από την οδό Μακεδονίας έως 35m πριν από την οδό Σελευκιδών.
 • Σερρών, τμήμα από την οδό Καβάλας έως την οδό Σελευκιδών.
 • Δράμας, τμήμα από την οδό Καβάλας έως την οδό Σελευκιδών.
 • Αιγαίου Πελάγους, τμήμα από την οδό Σταύρου Καβράκου έως την οδό Φθιώτιδος.
 • Αιγαίου Πελάγους, τμήμα από την οδό Χαλκιδικής έως την οδό Καβάλας.
 • Αιγαίου Πελάγους, τμήμα από την οδό Τενέδου έως την οδό Έβρου.
 • Ψαρών.
 • Πιερίας, τμήμα από την οδό Θεσσαλονίκης έως την οδό Μακεδονίας.
 • Θεσσαλονίκης, τμήμα από την οδό Πιερίας έως την οδό Βεργίνας.
 • Χαλκιδικής, τμήμα από την οδό Αιγαίου Πελάγους έως 35m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Πολυγύρου.
 • Μακεδονίας, τμήμα από την οδό Αιγαίου Πελάγους έως την οδό Βεργίνας.
 • Βεργίνας, τμήμα από την οδό Πιερίας έως την οδό Θεσσαλονίκης.
 • Νιγρίτης.
 • Δοξάτου, τμήμα από την οδό Καβάλας έως την οδό Δράμας.
 • Νευροκοπίου, μόνο το τμήμα από την οδό Δράμας έως την οδό Δοϊράνης.
 • Νευροκοπίου, τμήμα από την οδό Νέστου έως την οδό Ιερού Λόχου.
 • Δοϊράνης, τμήμα από την οδό Νευροκοπίου έως την οδό Ιερού Λόχου.
 • Ιερού Λόχου, έως 193 m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Ερμολάου.
 • Ανατολικής Ρωμυλίας, έως 258m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Δάσους.
 • Καβάλας, τμήμα από την οδό Νέστου έως την οδό Αιγαίου Πελάγους.
 • Θάσου, τμήμα από την οδό Καβάλας έως την οδό Νέστου.
 • Τενέδου, τμήμα από την οδό Νέστου έως την οδό Αιγαίου Πελάγους.
 • Νέστου, από την οδό Νευροκοπίου έως την οδό Ανατολικής Ρωμυλίας.
 • Ξάνθης.
 • Μαρώνειας.
 • Σταυρουπόλεως, τμήμα από την οδό Νέστου έως την οδό Κομοτηνής.
 • Κομοτηνής, τμήμα από την οδό Μαρώνειας έως το ύψος της προέκτασης της οδού Νυμφαίας.
 • Θράκης, τμήμα από την οδό Αιγαίου Πελάγους έως 109m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Στράβωνος.
 • Σελευκιδών, από την οδό Σερρών έως 37m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Κλείτου.
 • Ροδόπης, από την οδό Στράβωνος έως την οδό Αιγαίου Πελάγους.
 • Έβρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης  από:

 • Το Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://rafina-pikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 01.03.2024 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.  Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας – Πικερμίου – Σπάτων – Αρτέμιδας.  Η σύνδεση κατά παράβαση της ως άνω πρόβλεψης θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων στα έργα, συνιστά πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης η οποία ενέχει ποινικές κυρώσεις και επισύρει αποζημιωτικές ευθύνες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Διώνης του Δήμου  Ραφήνας – Πικερμίου ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων  με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των παρακάτω οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα  έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

 • Οδός Πίνδου, τμήμα από την οδό Κεφαλληνίας έως την οδό Κερκύρας.
 • Οδός Κεφαλληνίας, τμήμα από την οδό Πίνδου-Ταϋγέτου έως τη στροφή της ομώνυμης κάθετης οδού (Κεφαλληνίας).
 • Επτανήσου, τμήμα από την οδό Κεφαλληνίας έως την οδό Ταϋγέτου.
 • Ταϋγέτου.
 • Κονίτσης.
 • Ιωάννου Αλβανού, τμήμα από την οδό Πίνδου έως τον χωματόδρομο.
 • Ιωαννίνων, τμήμα από την οδό Ηπείρου έως την οδό Λυκαίου.
 • Μετσόβου, τμήμα από την οδό Ηπείρου έως την οδό Φλώρινας.
 • Καστοριάς, τμήμα από την οδό Γρεβενών έως 30m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Λυκαίου.
 • Γρεβενών, τμήμα από την οδό Ηπείρου έως την οδό Κοζάνης.
 • Κοζάνης-Μεγάλου Αλεξάνδρου, τμήμα από την οδό Γρεβενών έως την οδό Ολύνθου.
 • Βεροίας, τμήμα από την οδό Μακεδονίας έως 60m στην προέκταση της οδού Φλωρίνης.
 • Κιλκίς, τμήμα από την οδό Μακεδονίας έως 35m πριν από την οδό Σελευκιδών.
 • Σερρών, τμήμα από την οδό Καβάλας έως την οδό Σελευκιδών.
 • Δράμας, τμήμα από την οδό Καβάλας έως την οδό Σελευκιδών.
 • Αιγαίου Πελάγους, τμήμα από την οδό Σταύρου Καβράκου έως την οδό Φθιώτιδος.
 • Αιγαίου Πελάγους, τμήμα από την οδό Χαλκιδικής έως την οδό Καβάλας.
 • Αιγαίου Πελάγους, τμήμα από την οδό Τενέδου έως την οδό Έβρου.
 • Ψαρών.
 • Πιερίας, τμήμα από την οδό Θεσσαλονίκης έως την οδό Μακεδονίας.
 • Θεσσαλονίκης, τμήμα από την οδό Πιερίας έως την οδό Βεργίνας.
 • Χαλκιδικής, τμήμα από την οδό Αιγαίου Πελάγους έως 35m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Πολυγύρου.
 • Μακεδονίας, τμήμα από την οδό Αιγαίου Πελάγους έως την οδό Βεργίνας.
 • Βεργίνας, τμήμα από την οδό Πιερίας έως την οδό Θεσσαλονίκης.
 • Νιγρίτης.
 • Δοξάτου, τμήμα από την οδό Καβάλας έως την οδό Δράμας.
 • Νευροκοπίου, μόνο το τμήμα από την οδό Δράμας έως την οδό Δοϊράνης.
 • Νευροκοπίου, τμήμα από την οδό Νέστου έως την οδό Ιερού Λόχου.
 • Δοϊράνης, τμήμα από την οδό Νευροκοπίου έως την οδό Ιερού Λόχου.
 • Ιερού Λόχου, έως 193 m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Ερμολάου.
 • Ανατολικής Ρωμυλίας, έως 258m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Δάσους.
 • Καβάλας, τμήμα από την οδό Νέστου έως την οδό Αιγαίου Πελάγους.
 • Θάσου, τμήμα από την οδό Καβάλας έως την οδό Νέστου.
 • Τενέδου, τμήμα από την οδό Νέστου έως την οδό Αιγαίου Πελάγους.
 • Νέστου, από την οδό Νευροκοπίου έως την οδό Ανατολικής Ρωμυλίας.
 • Ξάνθης.
 • Μαρώνειας.
 • Σταυρουπόλεως, τμήμα από την οδό Νέστου έως την οδό Κομοτηνής.
 • Κομοτηνής, τμήμα από την οδό Μαρώνειας έως το ύψος της προέκτασης της οδού Νυμφαίας.
 • Θράκης, τμήμα από την οδό Αιγαίου Πελάγους έως 109m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Στράβωνος.
 • Σελευκιδών, από την οδό Σερρών έως 37m πριν από τη διασταύρωση με την οδό Κλείτου.
 • Ροδόπης, από την οδό Στράβωνος έως την οδό Αιγαίου Πελάγους.
 • Έβρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης  από:

 • Το Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://rafina-pikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 01.03.2024 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.  Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας – Πικερμίου – Σπάτων – Αρτέμιδας.  Η σύνδεση κατά παράβαση της ως άνω πρόβλεψης θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων στα έργα, συνιστά πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης η οποία ενέχει ποινικές κυρώσεις και επισύρει αποζημιωτικές ευθύνες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ