ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Μαραθώνος ότι οι νέες ώρες λειτουργίας των σημείων εξυπηρέτησης κοινού της ΕΥΔΑΠ, όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και να προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έντυπα της αίτησης για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου τους, είναι οι εξής:

  • Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης (Λ. Μαραθώνος 104): κάθε Δευτέρα/Πέμπτη, 9:30-14:30
  • Δημαρχείο Μαραθώνος (Οινόης 6): κάθε Τετάρτη, 9:30-13:30
  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ydyenmmo@eydap.gr

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Μαραθώνος ότι οι νέες ώρες λειτουργίας των σημείων εξυπηρέτησης κοινού της ΕΥΔΑΠ, όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και να προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έντυπα της αίτησης για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου τους, είναι οι εξής:

  • Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης (Λ. Μαραθώνος 104): κάθε Δευτέρα/Πέμπτη, 9:30-14:30
  • Δημαρχείο Μαραθώνος (Οινόης 6): κάθε Τετάρτη, 9:30-13:30
  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ydyenmmo@eydap.gr