Ενημέρωση των ιδιοκτητών ακινήτων Δήμου Παλλήνης και Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Παλλήνης και των περιοχών Καλλιτεχνούπολης, Νέου Βουτζά του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ότι εντός του  Σεπτεμβρίου  2021  πρόκειται  να  ξεκινήσουν  οι  εργασίες  για  την  κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου οι εξωτερικές διακλαδώσεις για την υποχρεωτική σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων θα κατασκευάζονται ταυτόχρονα με το δίκτυο.

Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών μπορούν να δουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης, τις προθεσμίες υποβολής (23/8/021‐20/9/2021) καθώς και την αναλυτική πρόσκληση για αιτήσεις παρακάτω.

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ – ΠΙΚΕΡΜΙ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤOY

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ενημέρωση των ιδιοκτητών ακινήτων Δήμου Παλλήνης και Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Παλλήνης και των περιοχών Καλλιτεχνούπολης, Νέου Βουτζά του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ότι εντός του  Σεπτεμβρίου  2021  πρόκειται  να  ξεκινήσουν  οι  εργασίες  για  την  κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου οι εξωτερικές διακλαδώσεις για την υποχρεωτική σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων θα κατασκευάζονται ταυτόχρονα με το δίκτυο.

Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών μπορούν να δουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης, τις προθεσμίες υποβολής (23/8/021‐20/9/2021) καθώς και την αναλυτική πρόσκληση για αιτήσεις παρακάτω.

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ – ΠΙΚΕΡΜΙ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤOY

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ