Επίσκεψη στα Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Δήμου Παλλήνης

Στο εργοτάξιο την Τετάρτη 20/10/2021 ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Δήμαρχος Παλλήνης και η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

Σε εξέλιξη εδώ και 3 εβδομάδες βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης του έργου κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Δήμο Παλλήνης, το οποίο θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην Υγεία, την Τοπική Κοινωνία και στο Περιβάλλον.

Την πρόοδο των έργων είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γεώργιος Πατούλης, ο Δήμαρχος Παλλήνης, κ. Αθανάσιος Ζούτσος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ. Αναστάσιος Τόσιος, επισκεπτόμενοι το πρωί της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου 2021 το εργοτάξιο στη συμβολή των οδών Σαφραμπόλεως & Αγίου Ραφαήλ, θέση «Κάτω Χαρβάτι», στην Παλλήνη. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδικοίκησης και της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ καταδεικνύει τη δέσμευσή τους ότι – μαζί με την Ανάδοχο Κοινοπραξία κατασκευής του έργου «Κ/Ξ Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.» – θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

Η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στον Δήμο Παλλήνης θα περιλαμβάνει περισσότερα από  175 χιλιόμετρα δικτύου αγωγών και πάνω από 9.500 δωρεάν συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο. Βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, προβλέπεται το δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο θα συνδέεται με το ΚΕΛ Ψυττάλειας – να ολοκληρωθεί σε διάστημα 48 μηνών (4 έτη) από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 91% από το Ταμείο Συνοχής (ΕΣΠΑ 2014-2020), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», που τελεί υπό τη διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής και της Διαχειριστικής Αρχής και εντάσσεται, στο 5ετές επενδυτικό πλάνο κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και έργων επαναχρησιμοποιησης ανακυκλωμένου νερού στο σύνολο της Ανατολικής Αττικής, αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για ένα «έργο πνοής» που εξελίσσεται χάρη στην επιμονή και τις προσπάθειες της ΕΥΔΑΠ για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος σε έναν εκ των μεγαλύτερων Δήμων της Ανατολικής Αττικής.    

 

 

Επίσκεψη στα Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Δήμου Παλλήνης

Στο εργοτάξιο την Τετάρτη 20/10/2021 ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Δήμαρχος Παλλήνης και η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

Σε εξέλιξη εδώ και 3 εβδομάδες βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης του έργου κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Δήμο Παλλήνης, το οποίο θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην Υγεία, την Τοπική Κοινωνία και στο Περιβάλλον.

Την πρόοδο των έργων είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γεώργιος Πατούλης, ο Δήμαρχος Παλλήνης, κ. Αθανάσιος Ζούτσος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ. Αναστάσιος Τόσιος, επισκεπτόμενοι το πρωί της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου 2021 το εργοτάξιο στη συμβολή των οδών Σαφραμπόλεως & Αγίου Ραφαήλ, θέση «Κάτω Χαρβάτι», στην Παλλήνη. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδικοίκησης και της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ καταδεικνύει τη δέσμευσή τους ότι – μαζί με την Ανάδοχο Κοινοπραξία κατασκευής του έργου «Κ/Ξ Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.» – θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

Η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στον Δήμο Παλλήνης θα περιλαμβάνει περισσότερα από  175 χιλιόμετρα δικτύου αγωγών και πάνω από 9.500 δωρεάν συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο. Βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, προβλέπεται το δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο θα συνδέεται με το ΚΕΛ Ψυττάλειας – να ολοκληρωθεί σε διάστημα 48 μηνών (4 έτη) από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 91% από το Ταμείο Συνοχής (ΕΣΠΑ 2014-2020), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», που τελεί υπό τη διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής και της Διαχειριστικής Αρχής και εντάσσεται, στο 5ετές επενδυτικό πλάνο κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και έργων επαναχρησιμοποιησης ανακυκλωμένου νερού στο σύνολο της Ανατολικής Αττικής, αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για ένα «έργο πνοής» που εξελίσσεται χάρη στην επιμονή και τις προσπάθειες της ΕΥΔΑΠ για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος σε έναν εκ των μεγαλύτερων Δήμων της Ανατολικής Αττικής.