Επιταχύνονται τα έργα αποχέτευσης στην περιοχή των Γλυκών Νερών

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΥΔΑΠ παρουσία του Δημάρχου Παιανίας κ. Ι. Μάδη, του Αντιδημάρχου Παιανίας κ. Ι. Σαμωνά, – Ξύκη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ κ. Α. Τόσιου, της Β. Γενικής Διευθύντριας Έργων Ανατολικής Αττικής κ. Γ. Στεφανάκου και του κ. Γ.Ψυχαράκη, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ, καθώς και παρουσία τεχνικών στελεχών των τριών μερών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των μικτών συναντήσεων που πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαίο πλέον επίπεδο για την αξιολόγηση και βέλτιστη διαχείριση της πορείας του έργου αποχέτευσης στην περιοχή Γλυκών Νερών και Φούρεσι του Δήμου Παιανίας.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του αποχετευτικού συστήματος στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας, όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, το οποίο έχει ανατεθεί από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς ταυτόχρονα με την κατασκευή των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων κατασκευάζονται και όλες οι εξωτερικές διακλαδώσεις για την σύνδεση των ακινήτων με το νέο δίκτυο καταστώντας το λειτουργικό μετά την ολοκλήρωσή του.

Με την ολοκλήρωση του έργου οι κάτοικοι θα απαλλαγούν από τις δυσμενείς συνέπειες των βόθρων (οικονομικές, περιβαλλοντικές κ.α.) ενώ παράλληλα ευρύτερα η περιοχή θα αναβαθμιστεί προσδίδοντας σημαντικές ωφέλειες.

Στη συνάντηση, παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους των μερών η σημαντική πρόοδος του έργου καθώς έχει ήδη κατασκευαστεί περισσότερο από το 80% του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή των Γλυκών Νερών, ενώ παράλληλα προχωρά και η κατασκευή του δικτύου στην περιοχή του Φούρεσι. Εκτενής συζήτηση έγινε σχετικά με τις ενέργειες για την επίσπευση των έργων καθώς και για τη μείωση όχλησης των πολιτών. Αναδείχθηκαν τα θέματα που απασχολούν τους δημότες της περιοχής από την εκτέλεση των εργασιών, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν δράσεις και ενέργειες που θα επιταχύνουν την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλότητας στα Γλυκά Νερά με τη συνδρομή και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. των Γλυκών Νερών και η ολοκλήρωσή του αναμένεται να αναβαθμίσει την περιοχή, εξυπηρετώντας χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σκοπός και βασική μας επιδίωξη, η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου στους προβλεπόμενους χρόνους επιτυγχάνοντας τη μικρότερη δυνατή όχληση στους κατοίκους. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού συζητήσαμε δράσεις και ενέργειες έτσι ώστε να παρέχουμε κάθε δυνατή ενημέρωση στους πολίτες των Γλυκών Νερών», σημείωσε ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Α. Τόσιος μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό που έως σήμερα ένα έργο τέτοιας έκτασης παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος. Σύντομα οι χρήστες θα απολαμβάνουν τα οφέλη του και η όχληση που υπέστησαν θα ανήκει στο παρελθόν. Μεταφέραμε τον προβληματισμό που υπάρχει με την έγκαιρη αποκατάσταση του οδοστρώματος. Εξετάστηκαν δράσεις που θα παρέχουν την απαραίτητη ενημέρωση στους πολίτες ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια την εξέλιξη του έργου».

Επιταχύνονται τα έργα αποχέτευσης στην περιοχή των Γλυκών Νερών

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΥΔΑΠ παρουσία του Δημάρχου Παιανίας κ. Ι. Μάδη, του Αντιδημάρχου Παιανίας κ. Ι. Σαμωνά, – Ξύκη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ κ. Α. Τόσιου, της Β. Γενικής Διευθύντριας Έργων Ανατολικής Αττικής κ. Γ. Στεφανάκου και του κ. Γ.Ψυχαράκη, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ, καθώς και παρουσία τεχνικών στελεχών των τριών μερών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των μικτών συναντήσεων που πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαίο πλέον επίπεδο για την αξιολόγηση και βέλτιστη διαχείριση της πορείας του έργου αποχέτευσης στην περιοχή Γλυκών Νερών και Φούρεσι του Δήμου Παιανίας.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του αποχετευτικού συστήματος στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας, όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, το οποίο έχει ανατεθεί από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς ταυτόχρονα με την κατασκευή των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων κατασκευάζονται και όλες οι εξωτερικές διακλαδώσεις για την σύνδεση των ακινήτων με το νέο δίκτυο καταστώντας το λειτουργικό μετά την ολοκλήρωσή του.

Με την ολοκλήρωση του έργου οι κάτοικοι θα απαλλαγούν από τις δυσμενείς συνέπειες των βόθρων (οικονομικές, περιβαλλοντικές κ.α.) ενώ παράλληλα ευρύτερα η περιοχή θα αναβαθμιστεί προσδίδοντας σημαντικές ωφέλειες.

Στη συνάντηση, παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους των μερών η σημαντική πρόοδος του έργου καθώς έχει ήδη κατασκευαστεί περισσότερο από το 80% του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή των Γλυκών Νερών, ενώ παράλληλα προχωρά και η κατασκευή του δικτύου στην περιοχή του Φούρεσι. Εκτενής συζήτηση έγινε σχετικά με τις ενέργειες για την επίσπευση των έργων καθώς και για τη μείωση όχλησης των πολιτών. Αναδείχθηκαν τα θέματα που απασχολούν τους δημότες της περιοχής από την εκτέλεση των εργασιών, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν δράσεις και ενέργειες που θα επιταχύνουν την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλότητας στα Γλυκά Νερά με τη συνδρομή και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. των Γλυκών Νερών και η ολοκλήρωσή του αναμένεται να αναβαθμίσει την περιοχή, εξυπηρετώντας χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σκοπός και βασική μας επιδίωξη, η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου στους προβλεπόμενους χρόνους επιτυγχάνοντας τη μικρότερη δυνατή όχληση στους κατοίκους. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού συζητήσαμε δράσεις και ενέργειες έτσι ώστε να παρέχουμε κάθε δυνατή ενημέρωση στους πολίτες των Γλυκών Νερών», σημείωσε ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Α. Τόσιος μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό που έως σήμερα ένα έργο τέτοιας έκτασης παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος. Σύντομα οι χρήστες θα απολαμβάνουν τα οφέλη του και η όχληση που υπέστησαν θα ανήκει στο παρελθόν. Μεταφέραμε τον προβληματισμό που υπάρχει με την έγκαιρη αποκατάσταση του οδοστρώματος. Εξετάστηκαν δράσεις που θα παρέχουν την απαραίτητη ενημέρωση στους πολίτες ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια την εξέλιξη του έργου».