Το 2023 επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα:

Δ1. «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων είναι σε εξέλιξη μέσω δύο εργολαβικών συμβάσεων κατασκευής.

Η πρώτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι, Αγίου Σπυρίδωνα, Διώνης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και έχουν κατασκευαστεί 36.100 μ.  αγωγών δικτύου και 360 εξωτερικές διακλαδώσεις.

Η δεύτερη αφορά το δίκτυο ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και έχουν κατασκευαστεί 26.800 μ. αγωγών δικτύου, 980 μ. σήραγγας και 1.000 εξωτερικές διακλαδώσεις.

Το δίκτυο ακαθάρτων στις περιοχές του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, θα κατασκευαστεί μέσω τρίτης εργολαβικής σύμβασης, η οποία επαναδημοπρατήθηκε το Μάρτιο του 2023 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.

Τον Ιανουάριο του 2023 επαναδημοπρατήθηκε η σύμβαση για την κατασκευή του ΚΕΛ Δήμων  Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.

Το έργο θα συνεχιστεί κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προς το σκοπό αυτό η ΕΥΔΑΠ είναι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τμηματοποίησης του έργου. Οι Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και των δύο εμπλεκόμενων Δήμων έχουν παραταθεί.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Δ2. «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση-Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών»

Είναι σε εξέλιξη η σύμβαση κατασκευής δικτύων ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα και έχουν κατασκευαστεί 44.000 μ. αγωγών δικτύου και 1.980 εξωτερικές διακλαδώσεις.

Το έργο πρόκειται να συνεχιστεί κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προς το σκοπό αυτό η ΕΥΔΑΠ είναι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τμηματοποίησης του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Δ3.  «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Παλλήνης»      

Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Γέρακα, Παλλήνης και Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης και έχουν κατασκευαστεί 59.000 μ. αγωγών δικτύου και 1.820 εξωτερικές διακλαδώσεις.

Το έργο πρόκειται να συνεχιστεί κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προς το σκοπό αυτό η ΕΥΔΑΠ είναι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τμηματοποίησης του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Δ4. «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας»

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 70% του φυσικού αντικειμένου (42.500 μ. αγωγών δικτύου και 2.067 εξωτερικές διακλαδώσεις) και θα δημοπρατηθεί εκ νέου η κατασκευή του υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου.

Το έργο πρόκειται να συνεχιστεί κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προς το σκοπό αυτό η ΕΥΔΑΠ είναι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τμηματοποίησης του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α-454 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

Δ5. «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Παιανίας.

Το έργο πρόκειται να συνεχιστεί κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προς το σκοπό αυτό η ΕΥΔΑΠ είναι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τμηματοποίησης του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

Δ6. «Συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Σαρωνικού και Δήμου Κρωπίας και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

Εκπονήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου. Η Οριστική μελέτη του έργου εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το Μάρτιο 2023 προκηρύχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της οριστικής μελέτης του έργου και έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεργασία με την ομάδα JASPERS για τη σύνταξη του φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Δ7. «Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Κίτσι του Δήμου Κρωπίας»

Η Οριστική μελέτη του έργου εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το Μάρτιο 2023 προκηρύχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της μελέτης. Η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Δ8. «Αποχέτευση ακαθάρτων των περιοχών Λεονταρίου-Κάντζας, Κάτω Μπαλάνας και Αγ. Νικολάου Δήμου Παλλήνης, με αποδέκτη το ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου»

Η μελέτη του έργου συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Τον Ιανουάριο του 2023 υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης.

Η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης είναι σε εξέλιξη.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ

 

Δ9. «Αποχέτευση ακαθάρτων του νότιου τμήματος της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας»

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης για τις ΠΕ 4 και ΠΕ 6-14 νότιου τμήματος Αρτέμιδας (από το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος).  Η Οριστική Μελέτη έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε φάση ελέγχου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ

 

Δ10. «Αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων Δήμου Ωρωπού και διάθεση επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών»

ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΑΦΙΔΝΕΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

Το έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στις περιοχές Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού», εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση στο  ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Δεκέμβριος 2023).

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΑΥΛΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΩΡΩΠΟΣ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ

Επίσης εκπονείται μελέτη με τίτλο : «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ των οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού».

Υπεβλήθη η  ΜΠΕ για το έργο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων Ωρωπού και αναμένεται η έκδοση ΑΕΠΟ.

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΚΑΛΑΜΟΣ

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ωρίμανσης των έργων αποχέτευσης στις λοιπές περιοχές του Δήμου (Άγιοι Απόστολοι, Κάλαμος κ.λπ.). Συγκεκριμένα, ανατέθηκε η σύμβαση και εκπονείται πολυκριτηριακή μελέτη με στόχο την επιλογή της βέλτιστης λύσης για την αποχέτευση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων των οικισμών στις περιοχές Καλάμου και Αγίων Αποστόλων.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ:

  1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ για το έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στις περιοχές Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού».
  2. ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΠΟ το έργο αποχέτευσης οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων Ωρωπού.

 

Δ11. «Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ανατολικής Αττικής»

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Δ12. «Διαχείριση, τελική επεξεργασία, αξιοποίηση/διάθεση των παραγόμενων βιοστερεών των ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής »

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΑΡΧΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

 

Δ13. «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους οικισμούς Γραμματικό, Άνω Σούλι, Καλέτζι και Άγιος Παντελεήμων (τμήμα του οικισμού) του Δήμου Μαραθώνα»

Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2023 το αίτημα χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου από το Πρόγραμμα «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ)» (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και το έργο δημοπρατήθηκε τον Ιούλιο του 2023. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αναμένεται η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για την έναρξη των εργασιών.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

Δ14.     «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα»

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Η μελέτη του έργου εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να τονιστούν για τα παραπάνω έργα, τα παρακάτω θέματα:

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Ανατολικής Αττικής.

Τα σημαντικά έργα περιβαλλοντικών υποδομών υλοποιούνται μετά από εκπόνηση των απαραίτητων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την σχετική έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Αντίστοιχα κατά την υλοποίηση των έργων εκπονούνται οι απαραίτητες από την νομοθεσία Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τη αδειοδότηση των εργοταξίων.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη των έργων, προβλέπεται η δυνατότητα επανεπίχωσης των ορυγμάτων τοποθέτησης δικτύου αποχέτευσης με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Το 2023 επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα:

Δ1. «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων είναι σε εξέλιξη μέσω δύο εργολαβικών συμβάσεων κατασκευής.

Η πρώτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι, Αγίου Σπυρίδωνα, Διώνης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και έχουν κατασκευαστεί 36.100 μ.  αγωγών δικτύου και 360 εξωτερικές διακλαδώσεις.

Η δεύτερη αφορά το δίκτυο ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και έχουν κατασκευαστεί 26.800 μ. αγωγών δικτύου, 980 μ. σήραγγας και 1.000 εξωτερικές διακλαδώσεις.

Το δίκτυο ακαθάρτων στις περιοχές του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, θα κατασκευαστεί μέσω τρίτης εργολαβικής σύμβασης, η οποία επαναδημοπρατήθηκε το Μάρτιο του 2023 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.

Τον Ιανουάριο του 2023 επαναδημοπρατήθηκε η σύμβαση για την κατασκευή του ΚΕΛ Δήμων  Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.

Το έργο θα συνεχιστεί κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προς το σκοπό αυτό η ΕΥΔΑΠ είναι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τμηματοποίησης του έργου. Οι Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και των δύο εμπλεκόμενων Δήμων έχουν παραταθεί.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Δ2. «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση-Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών»

Είναι σε εξέλιξη η σύμβαση κατασκευής δικτύων ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα και έχουν κατασκευαστεί 44.000 μ. αγωγών δικτύου και 1.980 εξωτερικές διακλαδώσεις.

Το έργο πρόκειται να συνεχιστεί κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προς το σκοπό αυτό η ΕΥΔΑΠ είναι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τμηματοποίησης του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Δ3.  «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Παλλήνης»      

Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Γέρακα, Παλλήνης και Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης και έχουν κατασκευαστεί 59.000 μ. αγωγών δικτύου και 1.820 εξωτερικές διακλαδώσεις.

Το έργο πρόκειται να συνεχιστεί κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προς το σκοπό αυτό η ΕΥΔΑΠ είναι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τμηματοποίησης του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Δ4. «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας»

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 70% του φυσικού αντικειμένου (42.500 μ. αγωγών δικτύου και 2.067 εξωτερικές διακλαδώσεις) και θα δημοπρατηθεί εκ νέου η κατασκευή του υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου.

Το έργο πρόκειται να συνεχιστεί κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προς το σκοπό αυτό η ΕΥΔΑΠ είναι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τμηματοποίησης του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α-454 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

Δ5. «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Παιανίας.

Το έργο πρόκειται να συνεχιστεί κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προς το σκοπό αυτό η ΕΥΔΑΠ είναι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τμηματοποίησης του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

Δ6. «Συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Σαρωνικού και Δήμου Κρωπίας και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

Εκπονήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου. Η Οριστική μελέτη του έργου εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το Μάρτιο 2023 προκηρύχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της οριστικής μελέτης του έργου και έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεργασία με την ομάδα JASPERS για τη σύνταξη του φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Δ7. «Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Κίτσι του Δήμου Κρωπίας»

Η Οριστική μελέτη του έργου εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το Μάρτιο 2023 προκηρύχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της μελέτης. Η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Δ8. «Αποχέτευση ακαθάρτων των περιοχών Λεονταρίου-Κάντζας, Κάτω Μπαλάνας και Αγ. Νικολάου Δήμου Παλλήνης, με αποδέκτη το ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου»

Η μελέτη του έργου συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Τον Ιανουάριο του 2023 υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης.

Η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης είναι σε εξέλιξη.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ

 

Δ9. «Αποχέτευση ακαθάρτων του νότιου τμήματος της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας»

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης για τις ΠΕ 4 και ΠΕ 6-14 νότιου τμήματος Αρτέμιδας (από το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος).  Η Οριστική Μελέτη έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε φάση ελέγχου.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ

 

Δ10. «Αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων Δήμου Ωρωπού και διάθεση επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών»

ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΑΦΙΔΝΕΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

Το έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στις περιοχές Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού», εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση στο  ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Δεκέμβριος 2023).

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΑΥΛΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΩΡΩΠΟΣ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ

Επίσης εκπονείται μελέτη με τίτλο : «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ των οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού».

Υπεβλήθη η  ΜΠΕ για το έργο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων Ωρωπού και αναμένεται η έκδοση ΑΕΠΟ.

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΚΑΛΑΜΟΣ

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ωρίμανσης των έργων αποχέτευσης στις λοιπές περιοχές του Δήμου (Άγιοι Απόστολοι, Κάλαμος κ.λπ.). Συγκεκριμένα, ανατέθηκε η σύμβαση και εκπονείται πολυκριτηριακή μελέτη με στόχο την επιλογή της βέλτιστης λύσης για την αποχέτευση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων των οικισμών στις περιοχές Καλάμου και Αγίων Αποστόλων.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ:

  1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ για το έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στις περιοχές Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού».
  2. ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΠΟ το έργο αποχέτευσης οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων Ωρωπού.

 

Δ11. «Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ανατολικής Αττικής»

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Δ12. «Διαχείριση, τελική επεξεργασία, αξιοποίηση/διάθεση των παραγόμενων βιοστερεών των ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής »

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΑΡΧΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

 

Δ13. «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους οικισμούς Γραμματικό, Άνω Σούλι, Καλέτζι και Άγιος Παντελεήμων (τμήμα του οικισμού) του Δήμου Μαραθώνα»

Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2023 το αίτημα χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου από το Πρόγραμμα «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ)» (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και το έργο δημοπρατήθηκε τον Ιούλιο του 2023. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αναμένεται η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για την έναρξη των εργασιών.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

Δ14.     «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα»

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Η μελέτη του έργου εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να τονιστούν για τα παραπάνω έργα, τα παρακάτω θέματα:

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Ανατολικής Αττικής.

Τα σημαντικά έργα περιβαλλοντικών υποδομών υλοποιούνται μετά από εκπόνηση των απαραίτητων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την σχετική έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Αντίστοιχα κατά την υλοποίηση των έργων εκπονούνται οι απαραίτητες από την νομοθεσία Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τη αδειοδότηση των εργοταξίων.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη των έργων, προβλέπεται η δυνατότητα επανεπίχωσης των ορυγμάτων τοποθέτησης δικτύου αποχέτευσης με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ