Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Ραφήνας, της Καλλιτεχνούπολης καθώς και τμήματος του οικισμού Νέου Βουτζά του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Εργολαβία Α-456) από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των ακόλουθων τμημάτων των οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

Α. Ραφήνα

 • Αθηνών, τμήμα από Βασιλέως Παύλου ως Αφροδίτης
 • Κυπρίων Αγωνιστών, τμήμα από ως Δαβάκη – Πίνδου ως Στρ. Κανέλλου Δεληγιάννη
 • Εθνικής Αντιστάσεως, τμήμα από Δαβάκη – Πίνδου ως τέλος.
 • Αττικής, τμήμα από Βασιλέως Γεωργίου Β’ ως Στεφάνου Περρή
 • Ελευθερίου Βενιζέλου, τμήμα από Εθνικής Αντιστάσεως ως Αιγαίου
 • Στεφάνου Περρή, τμήμα από Αφροδίτης ως Σωκράτους
 • Αφροδίτης, τμήμα από Αλ. Φλέμινγκ ως Στεφ. Περρή

Β. Καλλιτεχνούπολη

 • Διονυσίου Σολωμού, τμήμα από Στεφ. Γαβρά ως Ανδρέα Κάλβου
 • Μανώλη Καλομοίρη, τμήμα από Γεωρ. Κεζάσογλου ως Μαρία Κάλλας
 • Αγγέλου Σικελιανού, τμήμα από Ιερολοχιτών ως Στεφ. Γαβρά
 • Διονυσίου Λαυράγκα, τμήμα από Γεωρ. Κεζάσογλου ως Γιαννίδη
 • Καλλιτεχνών, τμήμα από Έλλης Λαμπέτη ως Θεάτρου.
 • Σοφίας Βέμπο, τμήμα από Διονυσίου Λαυράγκα ως Μανώλη Καλομοίρη
 • Παππά, τμήμα από Καλλιτεχνών ως Κατίνας Παξινού
 • Αττίκ, τμήμα από Νικ. Μάντζαρου ως Διονυσίου Λαυράγκα
 • Κεζάσογλου, τμήμα από Νικ. Μάντζαρου ως Στεφ. Γαβρά
 • Βεάκη, τμήμα από Αργυροπούλου ως τέλος
 • Κυβέλης, τμήμα από Αργυροπούλου ως Έλλης Λαμπέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Τα γραφεία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: Αραφηνίδων Αλών 10-12 (Δημαρχείο Ραφήνας) ισόγειο, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9:30 – 13:30, τηλ. 22943 21008
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://www.rafinapikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 11.4.2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στα γραφεία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: Αραφηνίδων Αλών 10-12 (Δημαρχείο Ραφήνας) ισόγειο, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9:00 – 13:00, τηλ. 22943 21008
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων,  μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται κυρώσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Ραφήνας, της Καλλιτεχνούπολης καθώς και τμήματος του οικισμού Νέου Βουτζά του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Εργολαβία Α-456) από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των ακόλουθων τμημάτων των οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

Α. Ραφήνα

 • Αθηνών, τμήμα από Βασιλέως Παύλου ως Αφροδίτης
 • Κυπρίων Αγωνιστών, τμήμα από ως Δαβάκη – Πίνδου ως Στρ. Κανέλλου Δεληγιάννη
 • Εθνικής Αντιστάσεως, τμήμα από Δαβάκη – Πίνδου ως τέλος.
 • Αττικής, τμήμα από Βασιλέως Γεωργίου Β’ ως Στεφάνου Περρή
 • Ελευθερίου Βενιζέλου, τμήμα από Εθνικής Αντιστάσεως ως Αιγαίου
 • Στεφάνου Περρή, τμήμα από Αφροδίτης ως Σωκράτους
 • Αφροδίτης, τμήμα από Αλ. Φλέμινγκ ως Στεφ. Περρή

Β. Καλλιτεχνούπολη

 • Διονυσίου Σολωμού, τμήμα από Στεφ. Γαβρά ως Ανδρέα Κάλβου
 • Μανώλη Καλομοίρη, τμήμα από Γεωρ. Κεζάσογλου ως Μαρία Κάλλας
 • Αγγέλου Σικελιανού, τμήμα από Ιερολοχιτών ως Στεφ. Γαβρά
 • Διονυσίου Λαυράγκα, τμήμα από Γεωρ. Κεζάσογλου ως Γιαννίδη
 • Καλλιτεχνών, τμήμα από Έλλης Λαμπέτη ως Θεάτρου.
 • Σοφίας Βέμπο, τμήμα από Διονυσίου Λαυράγκα ως Μανώλη Καλομοίρη
 • Παππά, τμήμα από Καλλιτεχνών ως Κατίνας Παξινού
 • Αττίκ, τμήμα από Νικ. Μάντζαρου ως Διονυσίου Λαυράγκα
 • Κεζάσογλου, τμήμα από Νικ. Μάντζαρου ως Στεφ. Γαβρά
 • Βεάκη, τμήμα από Αργυροπούλου ως τέλος
 • Κυβέλης, τμήμα από Αργυροπούλου ως Έλλης Λαμπέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Τα γραφεία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: Αραφηνίδων Αλών 10-12 (Δημαρχείο Ραφήνας) ισόγειο, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9:30 – 13:30, τηλ. 22943 21008
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://www.rafinapikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 11.4.2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στα γραφεία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: Αραφηνίδων Αλών 10-12 (Δημαρχείο Ραφήνας) ισόγειο, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9:00 – 13:00, τηλ. 22943 21008
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων,  μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται κυρώσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ