Τα έργα κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική βρίσκονται σε εξέλιξη στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα οφέλη μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του Δικτύου Αποχέτευσης και τη λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), είναι πολλαπλά:

 • Διασφάλιση της υγείας των κατοίκων.
 • Απαλλαγή από το κόστος εκκένωσης βόθρων.
 • Αναβάθμιση των περιοχών και της αξίας των ακινήτων.
 • Οριστικό τέλος στην επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Αναβάθμιση των ακτών Ανατολικής Αττικής.
 • Προστασία και εξυγίανση του υπόγειου υδροφορέα.

Η υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι πολύ σημαντική για να ελαχιστοποιήσουμε την προσωρινή αναστάτωση και να διασφαλίσουμε την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωσή τους με λίγες, αλλά, σημαντικές ενέργειες:

 • Απομακρύνετε έγκαιρα το αυτοκίνητό σας από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.
 • Μην επανατοποθετείτε τους κάδους απορριμμάτων στην αρχική τους θέση από τα σημεία που έχουν μεταφερθεί από τα συνεργεία των έργων.
 • Αποφεύγετε να ρίχνετε νερό στον δρόμο όταν βρίσκονται εργασίες σε εξέλιξη και υπάρχουν ανοιχτά σκάμματα ή πρόσφατη ασφαλτόστρωση.
 • Μη σταθμεύετε στα σημεία που υπάρχει ειδική σήμανση εκτέλεσης έργων ή έχει μόλις ολοκληρωθεί ασφαλτόστρωση.
 • Μη συνδέετε την εξωτερική διακλάδωση της κατοικίας με το δίκτυο πριν την ολοκλήρωση των έργων και τη λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ). Τέτοια ενέργεια ενέχει ποινικές κυρώσεις, βάσει νομοθεσίας. Θα σταλεί έγγραφη ενημέρωση για την ημερομηνία σύνδεσης από την ΕΥΔΑΠ.

Τα έργα κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική βρίσκονται σε εξέλιξη στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα οφέλη μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του Δικτύου Αποχέτευσης και τη λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), είναι πολλαπλά:

 • Διασφάλιση της υγείας των κατοίκων.
 • Απαλλαγή από το κόστος εκκένωσης βόθρων.
 • Αναβάθμιση των περιοχών και της αξίας των ακινήτων.
 • Οριστικό τέλος στην επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Αναβάθμιση των ακτών Ανατολικής Αττικής.
 • Προστασία και εξυγίανση του υπόγειου υδροφορέα.

Η υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι πολύ σημαντική για να ελαχιστοποιήσουμε την προσωρινή αναστάτωση και να διασφαλίσουμε την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωσή τους με λίγες, αλλά, σημαντικές ενέργειες:

 • Απομακρύνετε έγκαιρα το αυτοκίνητό σας από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.
 • Μην επανατοποθετείτε τους κάδους απορριμμάτων στην αρχική τους θέση από τα σημεία που έχουν μεταφερθεί από τα συνεργεία των έργων.
 • Αποφεύγετε να ρίχνετε νερό στον δρόμο όταν βρίσκονται εργασίες σε εξέλιξη και υπάρχουν ανοιχτά σκάμματα ή πρόσφατη ασφαλτόστρωση.
 • Μη σταθμεύετε στα σημεία που υπάρχει ειδική σήμανση εκτέλεσης έργων ή έχει μόλις ολοκληρωθεί ασφαλτόστρωση.
 • Μη συνδέετε την εξωτερική διακλάδωση της κατοικίας με το δίκτυο πριν την ολοκλήρωση των έργων και τη λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ). Τέτοια ενέργεια ενέχει ποινικές κυρώσεις, βάσει νομοθεσίας. Θα σταλεί έγγραφη ενημέρωση για την ημερομηνία σύνδεσης από την ΕΥΔΑΠ.