ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Τα έργα κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική βρίσκονται σε εξέλιξη στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα οφέλη μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του Δικτύου Αποχέτευσης και τη λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), είναι πολλαπλά:

 • Διασφάλιση της υγείας των κατοίκων.
 • Απαλλαγή από το κόστος εκκένωσης βόθρων.
 • Αναβάθμιση των περιοχών και της αξίας των ακινήτων.
 • Οριστικό τέλος στην επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Αναβάθμιση των ακτών Ανατολικής Αττικής.
 • Προστασία και εξυγίανση του υπόγειου υδροφορέα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Τα έργα κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική βρίσκονται σε εξέλιξη στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα οφέλη μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του Δικτύου Αποχέτευσης και τη λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), είναι πολλαπλά:

 • Διασφάλιση της υγείας των κατοίκων.
 • Απαλλαγή από το κόστος εκκένωσης βόθρων.
 • Αναβάθμιση των περιοχών και της αξίας των ακινήτων.
 • Οριστικό τέλος στην επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Αναβάθμιση των ακτών Ανατολικής Αττικής.
 • Προστασία και εξυγίανση του υπόγειου υδροφορέα.