Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας

Στο πλαίσιο των έργων κατασκευή υποδομών αποχετευτικού δικτύου Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας που υλοποιείται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα προς Παιανία πριν από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μεταμορφώσεως Σωτήρος έως 500μ. μετά από αυτήν θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας

Στο πλαίσιο των έργων κατασκευή υποδομών αποχετευτικού δικτύου Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας που υλοποιείται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα προς Παιανία πριν από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μεταμορφώσεως Σωτήρος έως 500μ. μετά από αυτήν θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.