Λεωφόρος Λαυρίου: Ξεκινούν στις αρχές Αυγούστου οι εργασίες κατασκευής αποχετευτικού δικτύου από την ΕΥΔΑΠ. Η κίνηση θα εξυπηρετηθεί από παράλληλες οδούς.

Με την έναρξη των εργασιών επί της Λεωφόρου Λαυρίου, στις αρχές Αυγούστου, συνεχίζεται η υλοποίηση του σημαντικού έργου ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ για το Δήμο Παιανίας, που αφορά στην Κατασκευή Αποχέτευσης Ακαθάρτων στα Γλυκά Νερά Δήμου Παιανίας.

Οι εργασίες αφορούν σε εκσκαφές και τοποθέτηση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων επί της Λεωφόρου Λαυρίου, που θα ξεκινήσουν από τις αρχές Αυγούστου και από τον κυκλικό κόμβο της περιφερειακής Υμηττού στο ρεύμα καθόδου (προς Νότο) και μέχρι την οδό Προσηλίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο 2021.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε 4 φάσεις για τη διευκόλυνση της κίνησης των διερχόμενων οχημάτων τα οποία θα εξυπηρετηθούν από παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας. Οι εργασίες για την 1η φάση, συνολικής διάρκειας εβδομήντα περίπου ημερών, ξεκινάνε τη Δευτέρα 2 Αυγούστου από την οδό Μεταμορφώσεως (κυκλικός κόμβος Περιφερειακής Υμηττού) έως και την οδό Ανδρίκου. Το συγκεκριμένο τμήμα μήκους περίπου 500 μέτρων θα δοθεί πλήρως αποκατεστημένο στην κυκλοφορία τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Με την ολοκλήρωση των έργων στη Λεωφόρο Λαυρίου, θα έχει πραγματοποιηθεί η κάλυψη κατά 98% της αποχέτευσης στην περιοχή των Άνω Γλυκών Νερών.

Τα οφέλη που θα προσφέρει το σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης είναι μόνιμα και αναβαθμίζουν την περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, ενώ η αναπόφευκτη αναστάτωση από την εκτέλεση των έργων είναι προσωρινή και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την, κατά το δυνατό, μικρότερη όχληση των κατοίκων και των επιχειρήσεων που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Λαυρίου.

Λεωφόρος Λαυρίου: Ξεκινούν στις αρχές Αυγούστου οι εργασίες κατασκευής αποχετευτικού δικτύου από την ΕΥΔΑΠ. Η κίνηση θα εξυπηρετηθεί από παράλληλες οδούς.

Με την έναρξη των εργασιών επί της Λεωφόρου Λαυρίου, στις αρχές Αυγούστου, συνεχίζεται η υλοποίηση του σημαντικού έργου ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ για το Δήμο Παιανίας, που αφορά στην Κατασκευή Αποχέτευσης Ακαθάρτων στα Γλυκά Νερά Δήμου Παιανίας.

Οι εργασίες αφορούν σε εκσκαφές και τοποθέτηση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων επί της Λεωφόρου Λαυρίου, που θα ξεκινήσουν από τις αρχές Αυγούστου και από τον κυκλικό κόμβο της περιφερειακής Υμηττού στο ρεύμα καθόδου (προς Νότο) και μέχρι την οδό Προσηλίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο 2021.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε 4 φάσεις για τη διευκόλυνση της κίνησης των διερχόμενων οχημάτων τα οποία θα εξυπηρετηθούν από παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας. Οι εργασίες για την 1η φάση, συνολικής διάρκειας εβδομήντα περίπου ημερών, ξεκινάνε τη Δευτέρα 2 Αυγούστου από την οδό Μεταμορφώσεως (κυκλικός κόμβος Περιφερειακής Υμηττού) έως και την οδό Ανδρίκου. Το συγκεκριμένο τμήμα μήκους περίπου 500 μέτρων θα δοθεί πλήρως αποκατεστημένο στην κυκλοφορία τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Με την ολοκλήρωση των έργων στη Λεωφόρο Λαυρίου, θα έχει πραγματοποιηθεί η κάλυψη κατά 98% της αποχέτευσης στην περιοχή των Άνω Γλυκών Νερών.

Τα οφέλη που θα προσφέρει το σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης είναι μόνιμα και αναβαθμίζουν την περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, ενώ η αναπόφευκτη αναστάτωση από την εκτέλεση των έργων είναι προσωρινή και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την, κατά το δυνατό, μικρότερη όχληση των κατοίκων και των επιχειρήσεων που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Λαυρίου.