Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων τμήματος του οικισμού  ΜΑΤΙ και  τμήματος του οικισμού ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ, που ανήκουν στον Δήμο Μαραθώνος, ότι στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων ΜΟΝΟ των ακόλουθων τμημάτων των οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

           

Περιοχή Μάτι του Δήμου Μαραθώνος:

 • Μυκόνου, τμήμα από Κύπρου έως Λεωφ. Ποσειδώνος
 • Αργυράς Ακτής, τμήμα από Κύπρου έως Λεωφ. Ποσειδώνος
 • Σύρου, τμήμα από Αγ. Ιωάννου έως Μυκόνου
 • Λεωφ. Ποσειδώνος, τμήμα από Μυκόνου έως Λεωφ. Ποσειδώνος 107 (ΑΡ 6)
 • Κύπρου, τμήμα από Αργυράς Ακτής έως Αγίου Ιωάννου
 • Αγίου Ιωάννου, τμήμα από Αγ. Ιωάννου 34 έως τέλος
 • Πανορμιτών Τήνου,τμήμα από Φυσιολατρών (ΑΡ6.4.9) έως Πανορμιτών Τήνου 27
 • Φυσιολατρών, τμήμα από Ολύμπου έως Ζεφύρου

 

Περιοχή Νέος Βουτζάς του Δήμου Μαραθώνος:

 • Αττάλου, τμήμα από Καλαμίνων έως Αγ. Ιωάννου
 • Αντιγόνης, τμήμα από Ευκαλύπτων έως Αγ. Ιωάννου
 • Ευκαλύπτων, τμήμα από Αττάλου έως Ροδοδάφνης
 • Αγίου Ιωάννου τμήμα από Αττάλου έως Κουντουριώτου
 • Χρυσοστόμου Σμύρνης, τμήμα από Λεύκης έως Μακρυγιάννη
 • Κουντουριώτου, τμήμα από Χρυσοστόμου Σμύρνης έως Αγ. Ιωάννου
 • Πάροδος Αγ. Ιωάννη Προδρόμου
 • Ρήγα Φεραίου, τμήμα από Μαυρομιχάλη έως Μακρυγιάννη
 • Μακρυγιάννη, τμήμα από Μακρυγιάννη 10-14 έως Χρυσοστόμου Σμύρνης
 • Μιαούλη Ανδρέα, τμήμα από Αρχαγγέλων έως Ρήγα Φεραίου
 • Λεύκης, τμήμα από Αλεξάνδρου έως Χρυσοστόμου Σμύρνης
 • Χρυσοστόμου Σμύρνης, τμήμα από Λεύκης έως Κολοκοτρώνη
 • Ροδοδάφνης, τμήμα από Αγ. Ιωάννου έως Ελάτης
 • Καστανιάς, τμήμα Αγ. Ιωάννου έως Ελάτης
 • Ελάτης, τμήμα Ροδοδάφνης έως τέλος
 • Μπουμπουλίνας, τμήμα από Νικηταρά έως Κολοκοτρώνη
 • Νικηταρά, τμήμα από Μπουμπουλίνας έως Κουντουριώτου
 • Κουντουριώτου, τμήμα από Μπουμπουλίνας έως Νικηταρά

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Το Δημαρχείο Ραφήνας: Αραφηνιδών Αλών 12 (Ισόγειο), Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9:30-13:30, τηλ. 229.4321008.
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr.
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://www.rafinapikermi.gr.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 30/06/2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Δημαρχείο Ραφήνας: Αραφηνιδών Αλών 12, Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9:30-13:30.
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων,  μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται κυρώσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμου Μαραθώνος για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων τμήματος του οικισμού  ΜΑΤΙ και  τμήματος του οικισμού ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ, που ανήκουν στον Δήμο Μαραθώνος, ότι στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων ΜΟΝΟ των ακόλουθων τμημάτων των οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

           

Περιοχή Μάτι του Δήμου Μαραθώνος:

 • Μυκόνου, τμήμα από Κύπρου έως Λεωφ. Ποσειδώνος
 • Αργυράς Ακτής, τμήμα από Κύπρου έως Λεωφ. Ποσειδώνος
 • Σύρου, τμήμα από Αγ. Ιωάννου έως Μυκόνου
 • Λεωφ. Ποσειδώνος, τμήμα από Μυκόνου έως Λεωφ. Ποσειδώνος 107 (ΑΡ 6)
 • Κύπρου, τμήμα από Αργυράς Ακτής έως Αγίου Ιωάννου
 • Αγίου Ιωάννου, τμήμα από Αγ. Ιωάννου 34 έως τέλος
 • Πανορμιτών Τήνου,τμήμα από Φυσιολατρών (ΑΡ6.4.9) έως Πανορμιτών Τήνου 27
 • Φυσιολατρών, τμήμα από Ολύμπου έως Ζεφύρου

 

Περιοχή Νέος Βουτζάς του Δήμου Μαραθώνος:

 • Αττάλου, τμήμα από Καλαμίνων έως Αγ. Ιωάννου
 • Αντιγόνης, τμήμα από Ευκαλύπτων έως Αγ. Ιωάννου
 • Ευκαλύπτων, τμήμα από Αττάλου έως Ροδοδάφνης
 • Αγίου Ιωάννου τμήμα από Αττάλου έως Κουντουριώτου
 • Χρυσοστόμου Σμύρνης, τμήμα από Λεύκης έως Μακρυγιάννη
 • Κουντουριώτου, τμήμα από Χρυσοστόμου Σμύρνης έως Αγ. Ιωάννου
 • Πάροδος Αγ. Ιωάννη Προδρόμου
 • Ρήγα Φεραίου, τμήμα από Μαυρομιχάλη έως Μακρυγιάννη
 • Μακρυγιάννη, τμήμα από Μακρυγιάννη 10-14 έως Χρυσοστόμου Σμύρνης
 • Μιαούλη Ανδρέα, τμήμα από Αρχαγγέλων έως Ρήγα Φεραίου
 • Λεύκης, τμήμα από Αλεξάνδρου έως Χρυσοστόμου Σμύρνης
 • Χρυσοστόμου Σμύρνης, τμήμα από Λεύκης έως Κολοκοτρώνη
 • Ροδοδάφνης, τμήμα από Αγ. Ιωάννου έως Ελάτης
 • Καστανιάς, τμήμα Αγ. Ιωάννου έως Ελάτης
 • Ελάτης, τμήμα Ροδοδάφνης έως τέλος
 • Μπουμπουλίνας, τμήμα από Νικηταρά έως Κολοκοτρώνη
 • Νικηταρά, τμήμα από Μπουμπουλίνας έως Κουντουριώτου
 • Κουντουριώτου, τμήμα από Μπουμπουλίνας έως Νικηταρά

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Το Δημαρχείο Ραφήνας: Αραφηνιδών Αλών 12 (Ισόγειο), Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9:30-13:30, τηλ. 229.4321008.
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr.
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://www.rafinapikermi.gr.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 30/06/2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Δημαρχείο Ραφήνας: Αραφηνιδών Αλών 12, Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9:30-13:30.
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων,  μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται κυρώσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμου Μαραθώνος για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ