Με γνώμονα την συνεργασία για ένα βιώσιμο μέλλον: Συνάντηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου ΕΥΔΑΠ και του Δημάρχου Λαυρεωτικής

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ανάμεσα στο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρη Λουκά και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, κ. Αναστάσιο Τόσιο. Η συνάντηση είχε ως βασική επιδίωξη την συνεργασία ανάμεσα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ) και την ΕΥΔΑΠ.

Στην ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία μικτής ομάδας που θα εργαστεί για τον εντοπισμό πεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας από την ΕΥΔΑΠ στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ αλλά και στην εξεύρεση συνεργιών για την ένταξη επενδυτικών έργων στο ΕΣΠΑ, για τη βέλτιστη αξιοποίηση και εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας, όπως η ανακύκλωση νερού. Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής ενημερώθηκε επίσης για το σύνολο των έργων κατασκευής ολοκληρωμένης αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική και τις θετικές επιπτώσεις αυτών στις τοπικές κοινωνίες.

Μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Δ. Λουκάς δήλωσε: «Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης του Δήμου Λαυρεωτικής, πέρα από τα μεγάλα έργα που εκπόνησε και υλοποιεί στην ύδρευση και την αποχέτευση, ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με την ΕΥΔΑΠ προκειμένου να γίνουν κοινές δράσεις στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για την αξιοποίηση και την ενίσχυση του υπόγειου υδάτινου πλούτου του Δήμου μας καθώς και των εκροών από τους βιολογικούς Κερατέας και Λαυρίου για άρδευση».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Τ. Τόσιος δήλωσε: “Είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία και τις Δημοτικές Αρχές που την εκπροσωπούν. Ακούμε με προσοχή τα προβλήματα και σχεδιάζουμε από κοινού λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών που εξυπηρετούμε.”

 

Συνάντηση Δημάρχου Λαυρεωτικής

Με γνώμονα την συνεργασία για ένα βιώσιμο μέλλον: Συνάντηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου ΕΥΔΑΠ και του Δημάρχου Λαυρεωτικής

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ανάμεσα στο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρη Λουκά και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, κ. Αναστάσιο Τόσιο. Η συνάντηση είχε ως βασική επιδίωξη την συνεργασία ανάμεσα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ) και την ΕΥΔΑΠ.

Στην ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία μικτής ομάδας που θα εργαστεί για τον εντοπισμό πεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας από την ΕΥΔΑΠ στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ αλλά και στην εξεύρεση συνεργιών για την ένταξη επενδυτικών έργων στο ΕΣΠΑ, για τη βέλτιστη αξιοποίηση και εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας, όπως η ανακύκλωση νερού. Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής ενημερώθηκε επίσης για το σύνολο των έργων κατασκευής ολοκληρωμένης αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική και τις θετικές επιπτώσεις αυτών στις τοπικές κοινωνίες.

Μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Δ. Λουκάς δήλωσε: «Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης του Δήμου Λαυρεωτικής, πέρα από τα μεγάλα έργα που εκπόνησε και υλοποιεί στην ύδρευση και την αποχέτευση, ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με την ΕΥΔΑΠ προκειμένου να γίνουν κοινές δράσεις στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για την αξιοποίηση και την ενίσχυση του υπόγειου υδάτινου πλούτου του Δήμου μας καθώς και των εκροών από τους βιολογικούς Κερατέας και Λαυρίου για άρδευση».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Τ. Τόσιος δήλωσε: “Είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία και τις Δημοτικές Αρχές που την εκπροσωπούν. Ακούμε με προσοχή τα προβλήματα και σχεδιάζουμε από κοινού λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών που εξυπηρετούμε.”

 

Συνάντηση Δημάρχου Λαυρεωτικής