Υπογράφεται μεταξύ ΕΥΔΑΠ και αναδόχου η σύμβαση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Υπογράφεται μεταξύ ΕΥΔΑΠ και αναδόχου η σύμβαση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ