Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Ραφήνας, της Καλλιτεχνούπολης, καθώς και τμήματος του οικισμού Νέος Βουτζάς  του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν1068/1980, το Π.Δ.6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των ακόλουθων τμημάτων των οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

 Ραφήνα:

 • Δημοσθ. Καλεμκερή, τμήμα από Ειρήνης  έως Τριγλίας
 • Ειρήνης, τμήμα από Ναπ. Σουκατζίδη έως Αλ. Φλέμινγκ
 • Σαπφούς, τμήμα από Σάπαρη έως Σταυρίδου
 • Σωκράτους, τμήμα από Ιφιγένειας έως Σάπαρη
 • Ομήρου, τμήμα από Σάπαρη έως Ελ. Βενιζέλου
 • Πλάτωνος, τμήμα από Στεφ. Περρή  έως Ελ. Βενιζέλου
 • Ιφιγένειας, τμήμα από Πλάτωνος έως Ομήρου
 • Αφροδίτης, τμήμα από Στεφ. Περρή  έως Αλ. Φλέμινγκ
 • Αριστοφάνους, τμήμα από Ευρυπίδου  έως Αλ. Φλέμινγκ
 • Ευρυπίδου, τμήμα από Πλάτωνος έως Αφροδίτης

Καλλιτεχνούπολη:

 • Σεφέρη, τμήμα από Διον. Σολωμού  έως Γεωργ. Καζάσογλου
 • Αρ. Βαλαωρίτου , τμήμα από Διον. Σολωμού έως Γεωργ. Καζάσογλου

Νέος Βουτζάς:

 • Γεωργ. Δροσίνη, τμήμα από Χρύσανθου  έως Ναρκίσσου
 • Ηλ. Βενέζη, τμήμα από Αγ. Βαρβάρας έως Χρυσοστόμου Σμύρνης
 •  Βασ. Λογοθετίδη, τμήμα από Γεωργ. Δροσίνη έως Χρυσοστόμου Σμύρνης
 • Μαρ. Κοτοπούλη, τμήμα από Γεωργ. Δροσίνη έως Χρυσοστόμου Σμύρνης
 • Ναρκίσσου, τμήμα από  Χρυσοστόμου Σμύρνης έως Ζαχ. Παπαντωνίου
 • Ναρκίσσου, τμήμα από  Λεωφ. Μαραθώνος έως Ρόδων
 • Μεν. Λουντέμη, τμήμα από Ναρκίσσου έως Κων. Καρυωτάκη
 • Αλ. Παπαδιαμάντη, τμήμα από Χρύσανθου έως Ναρκίσσου
 • Κων. Καρυωτάκη, τμήμα από Γεωργ. Δροσίνη έως τέλος
 • Κων. Καβάφη, τμήμα από Ναρκίσσου έως Κων. Καρυωτάκη
 • Ζαχ. Παπαντωνίου, τμήμα από Ναρκίσσου έως Κων. Καρυωτάκη
 • Αγ. Βαρβάρας, τμήμα από Κων. Καρυωτάκη έως Λεωφ. Μαραθώνος
 • Αιμ. Βεάκη, τμήμα από Ζαχ. Παπαντωνίου έως Αγ. Βαρβάρας
 • Χατζή, τμήμα από Αγ. Βαρβάρας έως Ουράνη
 • Ουράνη, τμήμα από Βεάκη έως Λεωφ. Μαραθώνος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Το Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου: Αραφηνιδών Αλών 12 (Ισόγειο)-Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9:30-13:30, τηλ. 229.4321008.
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://www.rafinapikermi.gr.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 30.06.2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου: Αραφηνιδών Αλών 12 (Ισόγειο)-Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9:30-13:30.
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων,  μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται κυρώσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Ραφήνας, της Καλλιτεχνούπολης, καθώς και τμήματος του οικισμού Νέος Βουτζάς  του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν1068/1980, το Π.Δ.6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των ακόλουθων τμημάτων των οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

 Ραφήνα:

 • Δημοσθ. Καλεμκερή, τμήμα από Ειρήνης  έως Τριγλίας
 • Ειρήνης, τμήμα από Ναπ. Σουκατζίδη έως Αλ. Φλέμινγκ
 • Σαπφούς, τμήμα από Σάπαρη έως Σταυρίδου
 • Σωκράτους, τμήμα από Ιφιγένειας έως Σάπαρη
 • Ομήρου, τμήμα από Σάπαρη έως Ελ. Βενιζέλου
 • Πλάτωνος, τμήμα από Στεφ. Περρή  έως Ελ. Βενιζέλου
 • Ιφιγένειας, τμήμα από Πλάτωνος έως Ομήρου
 • Αφροδίτης, τμήμα από Στεφ. Περρή  έως Αλ. Φλέμινγκ
 • Αριστοφάνους, τμήμα από Ευρυπίδου  έως Αλ. Φλέμινγκ
 • Ευρυπίδου, τμήμα από Πλάτωνος έως Αφροδίτης

Καλλιτεχνούπολη:

 • Σεφέρη, τμήμα από Διον. Σολωμού  έως Γεωργ. Καζάσογλου
 • Αρ. Βαλαωρίτου , τμήμα από Διον. Σολωμού έως Γεωργ. Καζάσογλου

Νέος Βουτζάς:

 • Γεωργ. Δροσίνη, τμήμα από Χρύσανθου  έως Ναρκίσσου
 • Ηλ. Βενέζη, τμήμα από Αγ. Βαρβάρας έως Χρυσοστόμου Σμύρνης
 •  Βασ. Λογοθετίδη, τμήμα από Γεωργ. Δροσίνη έως Χρυσοστόμου Σμύρνης
 • Μαρ. Κοτοπούλη, τμήμα από Γεωργ. Δροσίνη έως Χρυσοστόμου Σμύρνης
 • Ναρκίσσου, τμήμα από  Χρυσοστόμου Σμύρνης έως Ζαχ. Παπαντωνίου
 • Ναρκίσσου, τμήμα από  Λεωφ. Μαραθώνος έως Ρόδων
 • Μεν. Λουντέμη, τμήμα από Ναρκίσσου έως Κων. Καρυωτάκη
 • Αλ. Παπαδιαμάντη, τμήμα από Χρύσανθου έως Ναρκίσσου
 • Κων. Καρυωτάκη, τμήμα από Γεωργ. Δροσίνη έως τέλος
 • Κων. Καβάφη, τμήμα από Ναρκίσσου έως Κων. Καρυωτάκη
 • Ζαχ. Παπαντωνίου, τμήμα από Ναρκίσσου έως Κων. Καρυωτάκη
 • Αγ. Βαρβάρας, τμήμα από Κων. Καρυωτάκη έως Λεωφ. Μαραθώνος
 • Αιμ. Βεάκη, τμήμα από Ζαχ. Παπαντωνίου έως Αγ. Βαρβάρας
 • Χατζή, τμήμα από Αγ. Βαρβάρας έως Ουράνη
 • Ουράνη, τμήμα από Βεάκη έως Λεωφ. Μαραθώνος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Το Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου: Αραφηνιδών Αλών 12 (Ισόγειο)-Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9:30-13:30, τηλ. 229.4321008.
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://www.rafinapikermi.gr.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 30.06.2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου: Αραφηνιδών Αλών 12 (Ισόγειο)-Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9:30-13:30.
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων,  μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται κυρώσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ