Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Ραφήνας, της Καλλιτεχνούπολης, καθώς και τμήματος του οικισμού Νέου Βουτζά  του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν1068/1980, το Π.Δ.6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των παρακάτω οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

Ραφήνα:

 • Στρ. Γεωργίου Κονδύλη, τμήμα από Δημοκρατίας έως Ήλιδος
 • Μεγάλου Αλεξάνδρου, τμήμα από 28ης Οκτωβρίου έως Ήλιδος
 • Βεργίνας, τμήμα από 28ης Οκτωβρίου έως Αριάδνης
 • 28ης Οκτωβρίου, τμήμα από Δημοκρατίας έως Στρ. Γεωργίου Κονδύλη
 • Μακεδονίας, τμήμα από Δημοκρατίας έως 28ης Οκτωβρίου
 • Αριάδνης, τμήμα από Δημοκρατίας έως Μεγάλου Αλεξάνδρου
 • Φοίνικος, στο σύνολο της
 • Εθν. Αντιστάσεως, τμήμα από Φλέμινγκ έως Βασ. Γεωργίου Β’
 • Ιωνίας, τμήμα από Καβουνίδου έως Κυπρίων Αγωνιστών
 • Στρ. Καν. Δεληγιάννη, τμήμα από Εθν. Αντιστάσεως έως Τριγλίας
 • Μικράς Ασίας, τμήμα από Ηλία Καραγιάννη έως Ιωνίας
 • Πόντου, τμήμα από Τριγλίας έως Προύσης
 • Δημ. Ψαθά, τμήμα από Προύσης έως Στρ. Καν. Δεληγιάννη
 • 84η ή Στράτου Δ., τμήμα από Στρ. Καν. Δεληγιάννη έως Καβουνίδου

Νέος Βουτζάς:

 • Χρυσοστόμου Σμύρνης, τμήμα από Λεωφ. Μαραθώνος έως Ελέβης

Καλλιτεχνούπολη:

 • Κώστα Βάρναλη, τμήμα από Γεωρ. Κεζάσογλου έως Βαλαωρίτη
 • Νικολάου Μάντζαρου, τμήμα από Γιαννίδη έως Γεωρ. Κεζάσογλου
 • Κων. Πρετεντέρη, τμήμα από Ορφέως έως Γρ. Ξενοπούλου
 • Δ. Μητροπούλου, τμήμα από Απόλλωνος έως Μαρίας Κάλλας
 • Ορφέως, τμήμα από Καλλιτεχνών έως Απόλλωνος
 • Ξενοπούλου, τμήμα από Δ. Μητροπούλου έως Θεόφραστου Νικολαΐδη
 • Σακελλαρίδη, τμήμα από Στρατή Μυριβήλη έως Νικ. Καζαντζάκη
 • Λοΐζου, τμήμα από Αττικής έως Βάρβογλη
 • Απόλλωνος, στο σύνολο της

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Το Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου: Αραφηνιδών Αλών 12 (Ισόγειο)-Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9:30-13:30, τηλ. 229.4321008.
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://www.rafinapikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν ως τις 10.11.2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου: Αραφηνιδών Αλών 12 (Ισόγειο)-Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9:30-13:30.
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Η σύνδεση κατά παράβαση της ως άνω πρόβλεψης θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων στα έργα, συνιστά πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης η οποία ενέχει ποινικές κυρώσεις και επισύρει αποζημιωτικές ευθύνες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Ραφήνας, της Καλλιτεχνούπολης, καθώς και τμήματος του οικισμού Νέου Βουτζά  του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν1068/1980, το Π.Δ.6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των παρακάτω οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

Ραφήνα:

 • Στρ. Γεωργίου Κονδύλη, τμήμα από Δημοκρατίας έως Ήλιδος
 • Μεγάλου Αλεξάνδρου, τμήμα από 28ης Οκτωβρίου έως Ήλιδος
 • Βεργίνας, τμήμα από 28ης Οκτωβρίου έως Αριάδνης
 • 28ης Οκτωβρίου, τμήμα από Δημοκρατίας έως Στρ. Γεωργίου Κονδύλη
 • Μακεδονίας, τμήμα από Δημοκρατίας έως 28ης Οκτωβρίου
 • Αριάδνης, τμήμα από Δημοκρατίας έως Μεγάλου Αλεξάνδρου
 • Φοίνικος, στο σύνολο της
 • Εθν. Αντιστάσεως, τμήμα από Φλέμινγκ έως Βασ. Γεωργίου Β’
 • Ιωνίας, τμήμα από Καβουνίδου έως Κυπρίων Αγωνιστών
 • Στρ. Καν. Δεληγιάννη, τμήμα από Εθν. Αντιστάσεως έως Τριγλίας
 • Μικράς Ασίας, τμήμα από Ηλία Καραγιάννη έως Ιωνίας
 • Πόντου, τμήμα από Τριγλίας έως Προύσης
 • Δημ. Ψαθά, τμήμα από Προύσης έως Στρ. Καν. Δεληγιάννη
 • 84η ή Στράτου Δ., τμήμα από Στρ. Καν. Δεληγιάννη έως Καβουνίδου

Νέος Βουτζάς:

 • Χρυσοστόμου Σμύρνης, τμήμα από Λεωφ. Μαραθώνος έως Ελέβης

Καλλιτεχνούπολη:

 • Κώστα Βάρναλη, τμήμα από Γεωρ. Κεζάσογλου έως Βαλαωρίτη
 • Νικολάου Μάντζαρου, τμήμα από Γιαννίδη έως Γεωρ. Κεζάσογλου
 • Κων. Πρετεντέρη, τμήμα από Ορφέως έως Γρ. Ξενοπούλου
 • Δ. Μητροπούλου, τμήμα από Απόλλωνος έως Μαρίας Κάλλας
 • Ορφέως, τμήμα από Καλλιτεχνών έως Απόλλωνος
 • Ξενοπούλου, τμήμα από Δ. Μητροπούλου έως Θεόφραστου Νικολαΐδη
 • Σακελλαρίδη, τμήμα από Στρατή Μυριβήλη έως Νικ. Καζαντζάκη
 • Λοΐζου, τμήμα από Αττικής έως Βάρβογλη
 • Απόλλωνος, στο σύνολο της

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Το Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου: Αραφηνιδών Αλών 12 (Ισόγειο)-Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9:30-13:30, τηλ. 229.4321008.
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://www.rafinapikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν ως τις 10.11.2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου: Αραφηνιδών Αλών 12 (Ισόγειο)-Ραφήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9:30-13:30.
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Η σύνδεση κατά παράβαση της ως άνω πρόβλεψης θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων στα έργα, συνιστά πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης η οποία ενέχει ποινικές κυρώσεις και επισύρει αποζημιωτικές ευθύνες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ