Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Στα πλαίσια του εν λόγω έργου θα κατασκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώσεις προς σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, το οποίο θα κατασκευάζεται ταυτοχρόνως. Καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων που βρίσκονται επί της ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ στο ρεύμα προς Παιανία (από την οδό ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως την οδό ΛΑΜΙΑΣ) να παραλάβουν την αίτηση για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από:

 • την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ: www.eydap.gr
 • την ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας: https://www.paiania.gov.gr/
 • το αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 419, Αγ. Παρασκευή, Τηλέφωνα: 1022 ή 210-2144444 και
 • τα γραφεία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στη διεύθυνση: Γρηγορίου Αυξέντιου 42 (στο χώρο με τα κοντέινερ) – Φούρεσι – τηλ 2107496891 – 680554345 κ. Μαργέτη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται συμπληρωμένα έως τις 21/02/2022:

 • στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 419, Αγ. Παρασκευή, Τηλέφωνα: 1022 ή 210-2144444
 • στα γραφεία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στη διεύθυνση: Γρηγορίου Αυξέντιου 42 (στο χώρο με τα κοντέινερ) – Φούρεσι – τηλ 2107496891 – 680554345 κ. Μαργέτη.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 1068/1980, το Π.Δ. 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β΄/06-05-2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης), η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και γι’ αυτό καλείσθε να παραλάβετε τα απαιτούμενα έντυπα και να τα καταθέσετε συμπληρωμένα προκειμένου να κατασκευασθεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού δεν προσκομίσει, εντός της αναφερόμενης προθεσμίας, τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου του, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση στη θέση που κρίνει κατάλληλη όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, παρ. 1.3, εδ. Γ της Υπουργικής Απόφασης Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β΄/06-05-2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης), προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του αποδέκτη. Οποιαδήποτε παράνομη σύνδεση του ακινήτου χωρίς την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες θα επιφέρει βαρύτατες κυρώσεις, βάσει του άρθρου 28 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Παιανίας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Στα πλαίσια του εν λόγω έργου θα κατασκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώσεις προς σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, το οποίο θα κατασκευάζεται ταυτοχρόνως. Καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων που βρίσκονται επί της ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ στο ρεύμα προς Παιανία (από την οδό ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως την οδό ΛΑΜΙΑΣ) να παραλάβουν την αίτηση για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από:

 • την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ: www.eydap.gr
 • την ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας: https://www.paiania.gov.gr/
 • το αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 419, Αγ. Παρασκευή, Τηλέφωνα: 1022 ή 210-2144444 και
 • τα γραφεία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στη διεύθυνση: Γρηγορίου Αυξέντιου 42 (στο χώρο με τα κοντέινερ) – Φούρεσι – τηλ 2107496891 – 680554345 κ. Μαργέτη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται συμπληρωμένα έως τις 21/02/2022:

 • στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 419, Αγ. Παρασκευή, Τηλέφωνα: 1022 ή 210-2144444
 • στα γραφεία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στη διεύθυνση: Γρηγορίου Αυξέντιου 42 (στο χώρο με τα κοντέινερ) – Φούρεσι – τηλ 2107496891 – 680554345 κ. Μαργέτη.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 1068/1980, το Π.Δ. 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β΄/06-05-2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης), η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και γι’ αυτό καλείσθε να παραλάβετε τα απαιτούμενα έντυπα και να τα καταθέσετε συμπληρωμένα προκειμένου να κατασκευασθεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού δεν προσκομίσει, εντός της αναφερόμενης προθεσμίας, τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου του, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση στη θέση που κρίνει κατάλληλη όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, παρ. 1.3, εδ. Γ της Υπουργικής Απόφασης Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β΄/06-05-2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης), προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του αποδέκτη. Οποιαδήποτε παράνομη σύνδεση του ακινήτου χωρίς την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες θα επιφέρει βαρύτατες κυρώσεις, βάσει του άρθρου 28 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Παιανίας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ