Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Ντραφίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΝΤΡΑΦΙ, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΔΙΩΝΗΣ (Εργολαβία Α-455)  από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των ακόλουθων τμημάτων των οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

      Ντράφι:

 • Αιολέων τμήμα από Δωριέων έως Ηρακλείτου
 • Αιολέων τμήμα από Αχαιών έως Αντισθένους
 • Αρχιμήδους τμήμα από Λεοντίου έως Ιώνων
 • Ευκλείδου τμήμα από Αρχιμήδους έως Λεωφ. Δωριέων
 • Λεωφ. Δωριέων τμήμα από Αιολέων έως Νέστορος
 • Φιλολάου τμήμα από Λεωφ. Δωριέων έως Αθην. Δημοκρατίας
 • Σόλωνος τμήμα από Ηρακλείτου έως Αθην. Δημοκρατίας
 • Ηρακλείτου τμήμα από Σόλωνος έως Αιολέων
 • Ζήνωνος τμήμα από Σόλωνος έως Θαλή
 • Αρίσταρχου τμήμα από Λεωφ. Δωριέων έως Επίκουρου
 • Λουκιανού τμήμα από Φιλολάου έως Ιώνων
 • Δράκοντος τμήμα από Λεωφ. Αχαιών έως Αντισθένους
 • Αντισθένους τμήμα από Αιολέων έως τέλος
 • Λεοντίου τμήμα από Πλήθωνος έως Ιώνων
 • Πλήθωνος τμήμα από Λεοντίου έως Μακεδόνων
 • Μακεδόνων τμήμα από Μακεδόνων 69 έως Ιώνων
 • Νέστορος τμήμα από Λεωφ. Δωριέων έως Φιλοκτήτου
 • Φιλοκτήτου τμήμα από Ιώνων έως Νέστορος
 • Φιλοκτήτου τμήμα από Α. Οικονόμου έως Αγαθοκλέους
 • Αγαμέμνονος τμήμα από Ιώνων έως Έκτορος
 • Οδυσσέως τμήμα από Τειρεσίου έως Έκτορος
 • Αιγέως τμήμα από Ιώνων έως Δευκαλίωνος
 • Δευκαλίωνος τμήμα από Αίαντος έως Αιγέως

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Το Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://www.rafinapikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 26/04/2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων,  μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται κυρώσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Ντραφίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΝΤΡΑΦΙ, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΔΙΩΝΗΣ (Εργολαβία Α-455)  από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα υλοποιηθούν ταυτοχρόνως.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των ακόλουθων τμημάτων των οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης.

      Ντράφι:

 • Αιολέων τμήμα από Δωριέων έως Ηρακλείτου
 • Αιολέων τμήμα από Αχαιών έως Αντισθένους
 • Αρχιμήδους τμήμα από Λεοντίου έως Ιώνων
 • Ευκλείδου τμήμα από Αρχιμήδους έως Λεωφ. Δωριέων
 • Λεωφ. Δωριέων τμήμα από Αιολέων έως Νέστορος
 • Φιλολάου τμήμα από Λεωφ. Δωριέων έως Αθην. Δημοκρατίας
 • Σόλωνος τμήμα από Ηρακλείτου έως Αθην. Δημοκρατίας
 • Ηρακλείτου τμήμα από Σόλωνος έως Αιολέων
 • Ζήνωνος τμήμα από Σόλωνος έως Θαλή
 • Αρίσταρχου τμήμα από Λεωφ. Δωριέων έως Επίκουρου
 • Λουκιανού τμήμα από Φιλολάου έως Ιώνων
 • Δράκοντος τμήμα από Λεωφ. Αχαιών έως Αντισθένους
 • Αντισθένους τμήμα από Αιολέων έως τέλος
 • Λεοντίου τμήμα από Πλήθωνος έως Ιώνων
 • Πλήθωνος τμήμα από Λεοντίου έως Μακεδόνων
 • Μακεδόνων τμήμα από Μακεδόνων 69 έως Ιώνων
 • Νέστορος τμήμα από Λεωφ. Δωριέων έως Φιλοκτήτου
 • Φιλοκτήτου τμήμα από Ιώνων έως Νέστορος
 • Φιλοκτήτου τμήμα από Α. Οικονόμου έως Αγαθοκλέους
 • Αγαμέμνονος τμήμα από Ιώνων έως Έκτορος
 • Οδυσσέως τμήμα από Τειρεσίου έως Έκτορος
 • Αιγέως τμήμα από Ιώνων έως Δευκαλίωνος
 • Δευκαλίωνος τμήμα από Αίαντος έως Αιγέως

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Το Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: https://www.rafinapikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 26/04/2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2106039550 (επιλογή 6).
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων,  μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται κυρώσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ