Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών στο πλαίσιο των έργων κατασκευής των υποδομών του αποχετευτικού δικτύου Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα προς Παιανία πριν από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μεταμορφώσεως Σωτήρος έως 500μ. μετά από αυτήν θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών στο πλαίσιο των έργων κατασκευής των υποδομών του αποχετευτικού δικτύου Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα προς Παιανία πριν από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μεταμορφώσεως Σωτήρος έως 500μ. μετά από αυτήν θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ