Υπογράφεται Μνημόνιο Συναντίληψης και μεταξύ της ΕΥΔΑΠ, της Περιφέρειας Αττικής και τωνΔήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας για την επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού ως στρατηγική επιλογή της ΕΥΔΑΠ για τα ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Υπογράφεται Μνημόνιο Συναντίληψης και μεταξύ της ΕΥΔΑΠ, της Περιφέρειας Αττικής και τωνΔήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας για την επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού ως στρατηγική επιλογή της ΕΥΔΑΠ για τα ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ