Υπογράφεται Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΔΑΠ, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα για την επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού ως στρατηγική επιλογή της ΕΥΔΑΠ για τα ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Υπογράφεται Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΔΑΠ, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα για την επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού ως στρατηγική επιλογή της ΕΥΔΑΠ για τα ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ