Δημοπρατείται η εργολαβία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Πικέρμι, Ντράφι, Διώνη, Αγ. Σπυρίδωνα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου προϋπολογισμού 34,2 εκ. ευρώ.

Η εργολαβία A455 έχει τίτλο “Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι, Αγίου Σπυρίδωνα, Διώνης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου” και είναι προϋπολογισμού δημοπράτησης 34,2 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Περιλαμβάνει την κατασκευή άνω των 100 χλμ. αγωγών ακαθάρτων και 2.800 εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση παρόδιων ακινήτων. Αποτελεί μέρος του έργου “Συλλογή, επεξεργασία λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών” συνολικού προϋπολογισμού 240 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Δημοπρατείται η εργολαβία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Πικέρμι, Ντράφι, Διώνη, Αγ. Σπυρίδωνα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου προϋπολογισμού 34,2 εκ. ευρώ.

Η εργολαβία A455 έχει τίτλο “Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι, Αγίου Σπυρίδωνα, Διώνης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου” και είναι προϋπολογισμού δημοπράτησης 34,2 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Περιλαμβάνει την κατασκευή άνω των 100 χλμ. αγωγών ακαθάρτων και 2.800 εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση παρόδιων ακινήτων. Αποτελεί μέρος του έργου “Συλλογή, επεξεργασία λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών” συνολικού προϋπολογισμού 240 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ