Υπογράφεται μεταξύ ΕΥΔΑΠ και αναδόχου η σύμβαση για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας και ξεκινούν οι εργασίες

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Υπογράφεται μεταξύ ΕΥΔΑΠ και αναδόχου η σύμβαση για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας και ξεκινούν οι εργασίες

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ