Εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑ 2014-2020 για χρηματοδότηση οι οριστικές μελέτες των έργων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των παραλιακών περιοχών των Δήμων Σαρωνικού και Κρωπίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑ 2014-2020 για χρηματοδότηση οι οριστικές μελέτες των έργων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των παραλιακών περιοχών των Δήμων Σαρωνικού και Κρωπίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ