Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης έργων μεταφοράς και δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Λεονταρίου (Κάντζας) και των λοιπών περιοχών του Δήμου Παλλήνης νότια της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ)”

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης έργων μεταφοράς και δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Λεονταρίου (Κάντζας) και των λοιπών περιοχών του Δήμου Παλλήνης νότια της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ)”

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ